ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Ordenances i normativa

CONSULTA PÚBLICA RELATIVA A FUTURES DISPOSICIONS ADMINISTRATIVES DE CARÀCTER GENERAL

ORDENANÇA GENERAL DE CONVIVÈNCIA CIUTADANA
Aprovació definitiva: 2 de setembre de 1996
Publicació al BOP núm. 133; Data: 24 de setembre de 1996

ORDENANÇA MUNICIPAL DE TINENÇA D’ANIMALS
Aprovació definitiva: 3 de juliol de 2008
Publicació al BOP núm. 138; Data: 17 de juliol de 2008
Modificada en data 23 d'octubre de 2014

TAXA PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS JURÍDICO-ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL
Aprovació definitiva: 7 de novembre de 1989
Publicació al BOP núm. 165; Data: 1 de desembre de 1989

ORDENANÇA REGULADORA DE LA TRAMITACIÓ DE LA PRIMERA OCUPACIÓ O UTILITZACIÓ MITJANÇANT COMUNICACIÓ PRÈVIA I DECLARACIÓ RESPONSABLE
Aprovació definitiva: 27 d'agost de 2012
Publicació al BOP núm. 171; Data: 4 de setembre de 2012

ORDENANÇA SOBRE EL RÈGIM DE COMUNICACIÓ PRÈVIA D’OBRES
Aprovació definitiva: 26 d'abril de 2011
Publicació al BOP núm. 85; Data: 4 de maig de 2011

ORDENANÇA FISCAL REGULADORA DE LA TAXA D'OBERTURA D'ESTABLIMENTS
Aprovació definitiva: 06 de juliol de 2016
Publicació al BOP núm. 176; Data: 14 de setembre de 2016

ORDENANÇA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I CONTROL D’ACTIVITATS
Aprovació definitiva: 24 de maig de 2011
Publicació al BOP núm. 105; Data: 1 de juny de 2011

ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS
Aprovació definitiva:
Publicació al BOP núm.31; Data: 14 de febrer de 2006