ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Subvencions

Algunes de les subvencions rebudes, durant aquest any 2015, han estat les següents:

Subvenció exclosa de concurrència pública 2015.
La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós una subvenció de 15.000 euros per a l'arranjament dels béns públics malmesos pel fort aiguat del mes de novembre de 2014, que van deixar impracticable la xarxa viària del municipi, havent de fer una actuació d’arranjament amb caràcter d’urgència (cost de 21.780 euros).

Pla especial d'inversions sostenibles 2015
L’import de la subvenció atorgada a Avinyonet de Puigventós, pel Pla Especial d'Inversions Sostenibles per a l'any 2015, destinat a atorgar ajuts econòmics als ajuntaments per al finançament d'inversions financerament sostenibles, és de 12.678,87 €. Aquest ajut s'ha destinat a la següent actuació: Adequació de l'enllumenat públic de la rambla Santa Eugènia i el carrer Ronda de la urbanització Mas Pau.

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Algunes de les subvencions rebudes, durant aquest any 2014, han estat les següents:

Pla especial d'inversions sostenibles 2014
L’import de la subvenció atorgada a Avinyonet de Puigventós, pel Pla Especial d'Inversions Sostenibles per a l'any 2014, destinat a atorgar ajuts econòmics als ajuntaments per al finançament d'inversions financerament sostenibles, és de 20.176,00 €. Aquest ajut s'ha destinat a les següents actuacions:
1. Adequació de l’esplanada dels Camps de la Font.
2. Arranjament de vies públiques.
3. Millora de l’enllumenat públic als carrers Illes i Noves illes.
4. Enjardinament i arranjament de parcs i jardins.

Obres de renovació del paviment de la pista esportiva de l’escola Gonçal Comellas
Arrel de diverses queixes rebudes per part de l’escola i dels veïns en general, en relació al mal estat de la pista esportiva de l’escola Gonçal Comellas, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha considerat necessària i urgent l’actuació d’arranjament. L'obra, amb un cost de 24.907,25 euros, s'ha finançat amb una subvenció exclosa de concurrència pública de la Diputació de Girona de 20.000 euros (anualitats 2014 i 2015).
L’actuació va consistir en la col·locació de paviment de formigó colorejat de 8 cm de gruix. L’actuació també va incloure la vorada bisellada i pintar de nou les línies divisòries del terra.