ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Residu on vas?

Generem residus a partir, principalment, d'allò que comprem, ja siguin aliments, aparells electrònics, pintures, revistes, joguines, envasos diversos... Si tenim en compte això, el primer que cal fer abans de comprar és pensar si podem evitar que esdevingui residu. Amb aquesta reflexió, ben segur que ja no haurem de llençar tant ni tindrem tants maldecaps a l'hora de reciclar.
Però és inevitable generar residus, per tant, si a casa ja separem els residus com cal, després ens estalviarem molta feina, aconseguirem que posteriorment se’n faci un bon reciclatge, obtindrem grans beneficis i el medi ambient ho agrairà.

La recollida selectiva consisteix a recollir diferenciadament diferents fraccions dels residus municipals amb la finalitat de poder-les reciclar. La recollida selectiva i el reciclatge permeten estalviar recursos escassos i part de l'energia necessària per a la fabricació dels productes a partir de matèries primeres verges.
L'aspecte bàsic de la recollida selectiva és la selecció que els ciutadans i els comerços realitzen dels productes recuperables i que, posteriorment, l'administració s'encarrega de gestionar.

Si voleu identificar fàcilment on va cada residu i tenir informació sobre quin tractament rep el residu en qüestió aneu al web www.residuonvas.cat, on es poden resoldre també els dubtes. Val a dir, però, que donat que l'Alt Empordà no té incineradora, a diferència de les comarques barcelonines, els residus que van al rebuig van a l'abocador comarcal de l'Alt Empordà (Pedret i Marçà) on no són recuperats.