ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Els Estanyols de Mas Margall

Paratge natural

Els estanyols de Mas Margall, situats al municipi d'Avinyonet de Puigventós, concretament a l'espai fluvial del Manol, ocupen una superfície d'unes 20 hectàrees. Es tracta d'una antiga gravera restaurada com a espai natural que conté dos petits estanys, una salzeda, comunitats d'herbassars humits i jonqueres i una zona de pastura seca. L'espai deu el seu origen a l'extracció d'àrids que s'hi va realitzar aprofitant que la zona era una terrassa fluvial del riu Manol on, al llarg dels anys, s'havien anat dipositant materials al·luvials, emprats en el sector de la construcció. Actualment l'espai està inclòs a l'inventari de zones humides i la Institució Alt Empordanesa per a l'Estudi i Defensa de la Natura (IAEDEN), a través d'un conveni amb el propietari, gestiona la zona estudiant i potenciant els seus valors naturals.

Estanyols de Mas MargallEl de dalt, l'estanyol de Tramuntana; el de baix, l'estanyol de Ponent.

Paral·lelament s'han dut a terme un seguit d'actuacions per aconseguir un ús més respectuós d'aquest espai per part dels visitants. En aquest sentit, s'ha habilitat un aparcament i una petita àrea de picnic, així com dos aguaits amb vistes a dos dels estanyols, construïts expressament per observar amb comoditat les aus que freqüenten l'indret sense destorbar-les.