ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Política de privacitat

ACTIVITATS I OBRES

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre d’entrada i sortida de  documents, realització de gestions amb els interessats, tramitació dels expedients, atorgament de permisos i llicències i altres gestions administratives competència de l’Ajuntament.
• No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Permanentment.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.c) del RGPD - Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; Art. 6.1.a) del RGPD - Consentiment de l’interessat; Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per a una missió realitzada en l’exercici de poders públics (Art. 5 i 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre).
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
• Les categories de dades que es tracten són dades identificatives i de contacte, propietats, dades professionals i econòmiques, principalment.

PADRÓ D’HABITANTS

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de confeccionar el padró municipal, realitzar la gestió i control dels moviments de població al municipi, estadístiques, procediments administratius, servei de certificació i atenció al ciutadà.
• No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• No existeix la supressió de dades, tota vegada que encara que es produeixi la baixa del padró, és necessari conservar-les a efectes històrics, estadístics i científics.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1. c) del RGPD – Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (Art. 17 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril – Art. 42 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril).
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• INE (Institut Nacional d’Estadística)/Oficina del Cens electoral.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir de registres públics i del cens promocional, així com d’altres fonts accessibles al públic en general.
• Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, d’allotjament o habitatge, acadèmiques o professionals i de caràcter personal, com per exemple, estat civil, dades familiars, data de naixement, edat, etc.

TRIBUTS

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de gestionar la sol·licitud de fraccionaments/liquidacions/exempcions de tributs municipals.
• No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Durant la tramitació del procediment, durant el temps en què s’estigui gaudint de la bonificació o durada del fraccionament i, en el seu cas, durant el termini establert per la normativa per determinar responsabilitats que, en cap cas, serà inferior a cinc anys.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.c) del RGPD - Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; (Lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, RDL 2/2004, de 5 de març i Ordenances Municipals).
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• Administració pública amb competència en la matèria.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant.
• Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, de contacte i econòmiques.

INSTÀNCIA GENERAL

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar l’entrada i sortida de documents, realització de gestions amb els interessats, tramitació dels expedients, atorgament de permisos i llicències i altres gestions administratives competència de l’Ajuntament.
• No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Permanentment.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.c) del RGPD - Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament; Art. 6.1.a) del RGPD - Consentiment de l’interessat; Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per a una missió realitzada en l’exercici de poders públics (Art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre i Llei 26/2010, de 3 d’agost).
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
• Les categories de dades que es tracten en aquests tràmits iniciats per mitjà d’instàncies genèriques són dades identificatives i de contacte, entre d’altres (en funció de la informació que inclogui/adjunti l’interessat).

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar els cobraments dels tributs municipals mitjançant càrrec en el compte corrent de l’interessat.
• No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Permanentment.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.a) del RGPD - Consentiment de l’interessat en presentar el document signat a l’Ajuntament.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
• Les categories de dades que es tracten són dades identificatives, de contacte i bancàries.

LLICÈNCIA GOSSOS PERILLOSOS

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registrar l’entrada i sortida de documents, fer les comprovacions que s’escaiguin i, en el seu cas, atorgar la llicència de tinença de gossos considerats potencialment perillosos.
• No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Permanentment.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.c) del RGPD - Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (Reial Decret 287/2002, de 22 de març i art. 24 de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós); Art. 6.1.a) del RGPD - Consentiment de l’interessat; Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per a una missió realitzada en l’exercici de poders públics (Art. 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, Llei 26/2010, de 3 d’agost i art. 35 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost).
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
• Les categories de dades que es tracten són dades identificatives i de contacte, així com de salut i inexistència d’infraccions penals (certificat negatiu d’antecedents penals).

REGISTRE CENSAL D’ANIMALS

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de registre d’entrada i sortida de documents, realització de gestions amb els interessats i inscripció de l’animal de companyia en el cens municipal.
• No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Permanentment.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.c) del RGPD - Compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament (Art. 14 del Decret Legislatiu 2/2008, de 15 de abril i art. 13 de l’Ordenança Municipal de Tinença d’Animals de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós); Art. 6.1.a) del RGPD - Consentiment de l’interessat.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• Les dades seran comunicades, en el seu cas, a l’òrgan o entitat competent per a la continuació del tràmit.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Com hem obtingut les seves dades i quines categories de dades tractem?
• Les dades personals que tractem a l’AJUNTAMENT per aquesta finalitat, procedeixen principalment del propi interessat o del seu representant. També poden provenir d’altres administracions públiques.
• Les categories de dades que es tracten són dades identificatives i de contacte.

VIDEOVIGILÀNCIA

- Informació completa sobre Protecció de Dades Personals:

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
• Identitat: AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS -NIF: P1701200F
• Adreça postal: C/ Ajuntament, 4, 17742-Avinyonet de Puigventós (GIRONA)
• Telèfon: 972547069
• Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
• Delegat de Protecció de Dades (DPD): SEVERAL ADVICE, S.L.
  Contacte DPD: 652156875 - Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

- Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
• A l’AJUNTAMENT tractem les seves dades personals amb la finalitat de garantir la seguretat de les persones, béns i instal·lacions.
• No es prendran decisions automatitzades en base de dades proporcionades ni es realitzarà cap elaboració de perfils.
Per quant temps conservarem les seves dades?
• Les dades es conservaran un màxim de 30 dies, excepte comunicació a Forces i Cossos de Seguretat i/o Jutjats i Tribunals.
Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
• Art. 6.1.e) del RGPD – Tractament necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic.
A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
• En el seu cas, Forces i Cossos de Seguretat, així com Jutjats i Tribunals.
Transferències de dades a tercers països?
• No estan previstes transferències de dades a tercers països.
Quines categories de dades tractem?
• Les categories de dades que es tracten són les imatges i, en el seu cas, la veu d’empleats i personal de l’Ajuntament, així com ciutadans que hi accedeixin.

 

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació i informació sobre si a l’AJUNTAMENT estem tractant, o no, dades personals que el concerneixin.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, l’AJUNTAMENT deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions. En el seu cas, els interessats podran sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

Quan es realitzi l'enviament de comunicacions informatives utilitzant com a base jurídica l'interès legítim del responsable, l'interessat podrà oposar-se al tractament de les seves dades amb aquesta finalitat.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se a l’Ajuntament presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica de l’Ajuntament, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los a la web de l’Agència Catalana de Protecció de Dades: http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/models_exercici_drets/

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una petició documentada adreçada al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament (Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.), o bé presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent: Autoritat Catalana de Protecció de Dades, Rosselló, 214, esc. A, 1r-1a, 08008-Barcelona. http://apdcat.gencat.cat/ca/inici/