ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Organització municipal

ALCALDESSA
Júlia Gil Vilar (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM). Es reserva les competències d’Atenció ciutadana, Igualtat, Urbanisme, Obres i serveis, Ensenyament, Cultura, Seguretat ciutadana i Comunicació.

TINENTS ALCALDE
Per resolució d’alcaldia núm. 292/23 de 19 de juny de 2023, es van nomenar com a tinents d’alcalde els regidors següents:
Juli Quesada Belda. Primer tinent d'alcalde.
Jordi Abres Sala. Segon tinent d'alcalde.

REGIDORS DE L'EQUIP DE GOVERN
Per resolució d’alcaldia núm. 292/23 de 19 de juny de 2023, es van efectuar les delegacions de competències d'alcaldia en els regidors i regidores que tot seguit es relacionen:
Juli Quesada Belda (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM). Regidor-delegat de Festes.
Jordi Abres Sala (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM). Regidor-delegat d'Hisenda.
Josep Heras Alsina (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM). Regidor-delegat de Medi ambient i Desenvolupament local.
Jordina Delclós Rabassa (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM): Regidora-delegada de Benestar i Salut.
Aida Jordà Roura (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM): Regidora-delegada de Joventut.
Adrià Ayats Campos (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM): Regidor-delegat d'Esports.
Joan Valenzuela Busquets (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM): Regidor-delegat de Dinamització d’entitats juvenils.
Mª Carmen Garcia Manzano (Junts per Avinyonet de Puigventós-CM): Regidora-delegada de Dinamització i Associacionisme de Mas Pau.

LLOC WEB DELS GRUPS MUNICIPALS
Junts per Catalunya

DOCUMENTS
Currículum dels regidors de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós.
Retribucions i assistències a l'alcalde i regidors de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós.