ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Xylella fastidiosa

La Xylella fastidiosa és un bacteri que pot causar danys greus en una gran diversitat de plantes cultivades, ornamentals i silvestres. Pot afectar cultius de gran importància econòmica a casa nostra com la vinya, l'olivera, els cítrics, els ametllers, etc. Pot tenir més de 300 plantes hostes i es transmet per material vegetal de plantació i d'una planta a l'altra per insectes vectors.

Colonitza el xilema, obtura els vasos conductors el que provoca l'assecament de fulles i branques, i finalment la mort de la planta.

A Europa s'ha detectat al Sud d'Itàlia, concretament a la regió de la Púglia, on està afectant greument a plantacions d'oliveres i plantes ornamentals com els baladres.

Als enllaços següents podeu descarregar-vos la fitxa de la plaga, el full informatiu, el tríptic divulgatiu, així com altres documents.

És fonamental comunicar immediatament al Servei de Sanitat Vegetal qualsevol sospita de la presència d'aquest bacteri al nostre territori. Una vegada detectat un focus al camp, els tractaments químics contra el bacteri o els seus vectors no solen ser efectius. En aquests casos cal l'eliminació dels arbres afectats i la vegetació silvestre circumdant que pugui actuar com a hoste del bacteri, així com establir un programa de vigilància per intentar evitar el rebrot de la malaltia.