ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2859 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2021-2023
  2. Exercici: 2021 Bop: 67-0 Edicte: 2640 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació de padrons fiscals per a l'exercici 2021
  3. Exercici: 2021 Bop: 65-0 Edicte: 2529 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'art. 11 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de béns immobles
  4. Exercici: 2021 Bop: 53-0 Edicte: 1991 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública del Projecte de centre d'interpretació i estudi castell de la comanda. Coberta metàl·lica i serralleria
  5. Exercici: 2021 Bop: 52-0 Edicte: 1946 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació de la suspensió potestativa de l'atorgament de llicències urbanístiques
  6. Exercici: 2021 Bop: 44-0 Edicte: 1594 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial del Pla estratègic de subvencions 2021-2023
  7. Exercici: 2021 Bop: 43-0 Edicte: 1528 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació del padró del servei de submistrament d'aigua potable, escombraries i clavegueram del 4rt trimestre de l'exercici 2020
  8. Exercici: 2021 Bop: 28-0 Edicte: 853 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de béns immobles
  9. Exercici: 2021 Bop: 20-0 Edicte: 454 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'article 6 de l'Ordenança fiscal reguladora del servei de cementiri municipal
  10. Exercici: 2021 Bop: 19-0 Edicte: 420 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva d'un projecte d'obres locals