ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2024 Bop: 69-0 Edicte: 3001 FIGUERES DE SERVEIS, SA - Aprovació inicial del Projecte _022_2024 d'actualització de l'enllumenat públic al sector del carrer Empordà, Ter i rotonda Avinyonet de Figueres
  2. Exercici: 2024 Bop: 55-0 Edicte: 2010 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública de padrons fiscals 2024
  3. Exercici: 2024 Bop: 42-0 Edicte: 1505 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia al primer tinent d'alcalde
  4. Exercici: 2024 Bop: 31-0 Edicte: 1024 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del projecte d'obres de restauració de barraques de pedra seca a la Garriga d'Empordà
  5. Exercici: 2024 Bop: 20-0 Edicte: 453 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació de la modificació de la relació de llocs de treball
  6. Exercici: 2024 Bop: 17-0 Edicte: 341 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació de preus públics
  7. Exercici: 2024 Bop: 15-0 Edicte: 264 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Contractació urgent de personal laboral temporal
  8. Exercici: 2024 Bop: 9-0 Edicte: 70 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'art. 11 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost de béns immobles
  9. Exercici: 2023 Bop: 245-0 Edicte: 11176 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdit 6/2023
  10. Exercici: 2023 Bop: 242-0 Edicte: 10688 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2023