ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2021 Bop: 110-0 Edicte: 4943 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2021
  2. Exercici: 2021 Bop: 108-0 Edicte: 4809 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 3/2021
  3. Exercici: 2021 Bop: 107-0 Edicte: 4709 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública del Compte general de l'exercici 2020
  4. Exercici: 2021 Bop: 95-0 Edicte: 4045 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de les bases reguladores de la subvenció per a persones treballadores autònomes, petites empreses i microempreses establertes a Avinyonet de Puigventós afectades econòmicament per les conseqüències de la crisi sanitària derivada de la COVID-19
  5. Exercici: 2021 Bop: 92-0 Edicte: 3896 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació de les funcions d'Alcaldia al tinent d'alcalde del 20 al 24 de maig ambdós inclosos
  6. Exercici: 2021 Bop: 91-0 Edicte: 3826 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del projecte d'obres local "Projecte de centre d'interpretació i estudi castell de la comanda. Coberta metàl·lica i serralleria"
  7. Exercici: 2021 Bop: 87-0 Edicte: 3872 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 3/2021
  8. Exercici: 2021 Bop: 83-0 Edicte: 3439 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de la modificació de l'epígraf primer del Reglament general de les taxes i els preus públics
  9. Exercici: 2021 Bop: 73-0 Edicte: 2932 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació de les bases i la convocatòria per a la provisió definitiva mitjançant el sistema de concurs oposició lliure d'una plaça d'administratiu/va de la plantilla de personal laboral fix
  10. Exercici: 2021 Bop: 71-0 Edicte: 2859 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del Pla estratègic de subvencions 2021-2023