ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2022 Bop: 224-0 Edicte: 10281 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública d'un projecte d'obres local
  2. Exercici: 2022 Bop: 222-0 Edicte: 10030 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial del pressupost de la corporació per a l'exercici 2023
  3. Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10016 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació de funcions de l'Alcaldia
  4. Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9695 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del projecte d'obres locals de construcció de dues pistes de pàdel
  5. Exercici: 2022 Bop: 215-0 Edicte: 9694 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de modificació de l'art. 4 de l'Ordenança fiscal de la taxa pel servei de llar d'infants
  6. Exercici: 2022 Bop: 212-0 Edicte: 9566 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'establiment de l'Ordenança reguladora de la taxa per aprofitament especial del domini públic local, a favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general
  7. Exercici: 2022 Bop: 202-0 Edicte: 9147 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Contractació de personal laboral temporal per urgència
  8. Exercici: 2022 Bop: 200-0 Edicte: 9043 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2022
  9. Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8089 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres de construcció de dues pistes de pàdel
  10. Exercici: 2022 Bop: 178-0 Edicte: 8084 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de la modificació de l'art. 4 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa pel servei de llar d'infants municipal