ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2023 Bop: 64-0 Edicte: 2354 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2023
  2. Exercici: 2023 Bop: 57-0 Edicte: 2064 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de padrons fiscals
  3. Exercici: 2023 Bop: 51-0 Edicte: 1821 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de modificació de l'art. 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  4. Exercici: 2023 Bop: 46-0 Edicte: 1627 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Contractació de personal laboral temporal per màxima urgència
  5. Exercici: 2023 Bop: 14-0 Edicte: 231 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació provisional de la modificació de l'art. 6 de l'Ordenança fiscal reguladora de l'impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
  6. Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11701 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022
  7. Exercici: 2022 Bop: 247-0 Edicte: 11553 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del projecte d'obres de pavimentació dels carrers del sector nord
  8. Exercici: 2022 Bop: 246-0 Edicte: 11391 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública del projecte de deixalleria municipal
  9. Exercici: 2022 Bop: 244-0 Edicte: 11230 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2023
  10. Exercici: 2022 Bop: 227-0 Edicte: 10421 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 5/2022