ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2022 Bop: 123-0 Edicte: 5785 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia al tinent d'alcalde el dia 4 de juliol de 2022
  2. Exercici: 2022 Bop: 119-0 Edicte: 5573 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del Projecte d'obres de construcció d'un mur de contenció
  3. Exercici: 2022 Bop: 116-0 Edicte: 5418 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inical del projecte de reforma del Castell de la comanda 2022
  4. Exercici: 2022 Bop: 114-0 Edicte: 5299 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
  5. Exercici: 2022 Bop: 103-0 Edicte: 4528 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Exposició pública del Compte general de l'exercici 2021
  6. Exercici: 2022 Bop: 100-0 Edicte: 4346 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres de "Millora del clavegueram i pavimentació del c/ Tramuntana de la urbanització Mas Pau"
  7. Exercici: 2022 Bop: 97-0 Edicte: 4428 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial del projecte d'obres de construcció d'un mur de contenció de terres
  8. Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3912 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de la modificació de l'article 5 de l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa de la llar d'infants municipal
  9. Exercici: 2022 Bop: 92-0 Edicte: 3910 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 2/2022
  10. Exercici: 2022 Bop: 87-0 Edicte: 3643 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'Ordenança fiscal reguladora de l'Impost sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana