ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7703 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de les bases de subvenció d'ajut a famílies afectades econòmicament pel COVID-19
  2. Exercici: 2021 Bop: 175-0 Edicte: 7702 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de la modificació de l'Ordenança fiscal reguladora de l'IVTM
  3. Exercici: 2021 Bop: 172-0 Edicte: 7597 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Bases i convocatoria del procés de selecció de personal de neteja
  4. Exercici: 2021 Bop: 159-0 Edicte: 7230 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit núm. 4/2021
  5. Exercici: 2021 Bop: 152-0 Edicte: 6934 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Bases i convocatòria per a la contractació de joves en pràctiques (SOC) per al 2021
  6. Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6488 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia, del dia 2 al 15 d'agost de 2021 ambdós inclosos
  7. Exercici: 2021 Bop: 143-0 Edicte: 6487 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Contractació de personal laboral fix
  8. Exercici: 2021 Bop: 139-0 Edicte: 6314 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de la modificació puntual núm. 9 de les normes subsidàries
  9. Exercici: 2021 Bop: 138-0 Edicte: 6282 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit 4/2021
  10. Exercici: 2021 Bop: 133-0 Edicte: 6050 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Convocatòria per a l'elecció de jutge/ssa de pau titular i substitut/a