ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Anuncis i Edictes del BOP (Butlletí Oficial de la Provícina de Girona)

BOP Diputació de Girona
  1. Exercici: 2021 Bop: 248-0 Edicte: 10837 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Nomenament d'una funcionària de carrera AODL
  2. Exercici: 2021 Bop: 244-0 Edicte: 10583 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva del pressupost general de la corporació per a l'exercici 2022
  3. Exercici: 2021 Bop: 242-0 Edicte: 10487 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de la modificació del Pla estratègic de subvencions 2021-2023
  4. Exercici: 2021 Bop: 239-0 Edicte: 10381 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública del projecte bàsic i executiu de reforma de "Cal Suïs"
  5. Exercici: 2021 Bop: 239-0 Edicte: 10376 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2021
  6. Exercici: 2021 Bop: 236-0 Edicte: 10204 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Informació pública d'un projecte d'obres local PUOSC 2022
  7. Exercici: 2021 Bop: 229-0 Edicte: 9875 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Delegació d'atribucions de l'Alcaldia
  8. Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9400 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 6/2021
  9. Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9394 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Aprovació inicial del pressupost general de la corporació, la plantilla de personal i les bases d'execució per a l'exercici 2022
  10. Exercici: 2021 Bop: 218-0 Edicte: 9393 AJUNTAMENT D'AVINYONET DE PUIGVENTÓS - Contractació de personal laboral fix