ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Junta de Govern Local

Mitjançant acord de Ple de data 21 de juny de 2023 es va acordar la constitució de la Junta de Govern Local d'aquest Ajuntament, i mitjançant resolució d'alcaldia de data 22 de juny de 2023 (299/23) es van nomenar membres de la Junta de Govern Local els regidors relacionats:  

Nom Partit 
Júlia Gil Vilar Junts per Avinyonet de Puigventós-CM
Juli Quesada Belda Junts per Avinyonet de Puigventós-CM
Jordi Abres Sala Junts per Avinyonet de Puigventós-CM
Josep Heras Alsina Junts per Avinyonet de Puigventós-CM