ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

El Rissec


Paratge natural

El Rissec és una riera de l'Alt Empordà, afluent del Manol pel costat dret i per tant de la Muga. Neix al terme de Terrades, sota la roca de la Penya. Travessa els termes de Cistella i de Llers i desemboca al Manol a Avinyonet de Puigventós.

Riu Rissec Riu Rissec

El riu Rissec és el curs d’aigua més important de la Garriga d’Empordà. Travessa aquest espai de nord a sud pel seu sector occidental. Típicament mediterrani, presenta un cabal d’aigua poc significatiu i de caràcter temporal. Tant el Rissec, com el dels seus tributaris, són de règim intermitent i torrencial. A més a més, pateix fortes sequeres en les èpoques estiuenques i crescudes els anys de pluja abundant, especialment durant les estacions de la tardor i la primavera.
Amb el pas del temps aquest curs fluvial ha creat zones força profundes amb uns desnivells bastant acusats, i en alguns punts presenta una vegetació de ribera frondosa i de gran valor biològic. Aquesta és, bàsicament, composta per la freixeneda de freixe de fulla estreta (Fraxinus angustifolia), i hi destaca la presència de diverses espècies d’ocells propis d’aquests hàbitats. Els trams més degradats vénen coberts per esbarzers (Rubus sp.) i canyars (Arundo donax)”. Donada la seva capacitat de crear basses estivals amb aigües relativament somes es poden mantenir poblacions de tortugues, com la tortuga de rierol (Mauremys leprosa) i amfibis.