ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Castell de la Comanda Hospitalera

Conjunt arquitectònic

Del castell (o castell-comanda) d'Avinyonet resten diverses construccions que foren edificades en moments també diferents.

Castell de la Comanda Hospitalera

L'edifici més ben conservat és una fortificació de planta rectangular situada a migjorn de l'església, coneguda en l'actualitat com a cal cagó. Ha estat reformada en bona part i fins fa poc estava habitada. Els seus carreus són poc treballats i formen unes filades ben arrenglerades. Té una longitud d'uns 7 m. i una amplada d'uns 5 m. Els murs de ponent i llevant amb un alçada d'uns 7 m., són els més ben conservats. La façana nord que dóna a una placeta, té restes d'un talús i en època moderna se li han obert algunes finestres i portes. Entre aquest edifici i el mur sud, hi ha una paret més moderna on s'obre un portal de 140 cm. d'amplada, acabat amb un arc de mig punt format per 9 dovelles de 60 cm. que en algun moment degué ser l'entrada principal de la fortalesa i que ara dóna accés a un jardí. Hi ha altres vestigis del recinte murat com les restes d'una torre quadrangular, al carrer dels Valls (o dels Fossos) en referència al fossat de l'antic recinte fortificat.

La comanda d'Avinyonet posseïa una capella dedicada a Sant Joan (actual biblioteca), que des del 1907 va desaparèixer i es va convertir en la Casa de la Vila tot i que conserva l'estructura rectangular de la capella i les pedres sense treballar de les cantonades. Segurament es va construir durant els segles XVI-XVII.