ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Castell de la Comanda Hospitalera

Conjunt arquitectònic

El Castell d'Avinyonet

Fortificació del comtat de Besalú documentada des del segle XI, vinculada als senyors d’Avignuno. És entregada a l’orde de l’Hospital al segle XIII per fer-hi la Comanda. Se li suposa una forma quadrangular, emmurallada, que s’acaba de desfigurar l’any 1516, amb les obres de l’església de Sant Esteve. Al seu costat, a llevant, es formarà i creixerà la vila.

Castell de la Comanda Hospitalera

Del castell (o castell-comanda) d'Avinyonet resten diverses construccions que foren edificades en moments també diferents. L'edifici més ben conservat és una fortificació de planta rectangular situada a migjorn de l'església, coneguda en l'actualitat com a cal cagó. Ha estat reformada en bona part i fins fa poc estava habitada. Els seus carreus són poc treballats i formen unes filades ben arrenglerades. Té una longitud d'uns 7 m. i una amplada d'uns 5 m. Els murs de ponent i llevant amb un alçada d'uns 7 m., són els més ben conservats. La façana nord que dóna a una placeta, té restes d'un talús i en època moderna se li han obert algunes finestres i portes. Entre aquest edifici i el mur sud, hi ha una paret més moderna on s'obre un portal de 140 cm. d'amplada, acabat amb un arc de mig punt format per 9 dovelles de 60 cm. que en algun moment degué ser l'entrada principal de la fortalesa i que ara dóna accés a un jardí. Hi ha altres vestigis del recinte murat com les restes d'una torre quadrangular, al carrer dels Valls (o dels Fossos) en referència al fossat de l'antic recinte fortificat.

La Comanda d’Avinyonet
Antiga casa forta medieval, de planta rectangular, situada dins del nucli històric de la vila, que esdevingué centre d'una comanda de l'orde de l'Hospital al segle XIII. A principis del XV l'edifici s'enderrocà parcialment per deixar espai a la nova església parroquial.

La comanda d'Avinyonet posseïa una capella dedicada a Sant Joan (actual biblioteca), que des del 1907 va desaparèixer i es va convertir en la Casa de la Vila tot i que conserva l'estructura rectangular de la capella i les pedres sense treballar de les cantonades.