ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Franja perimetral

La Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana, modificada mitjançant la Llei 2/2014, del 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic estableix, entre d’altres obligacions, que els nuclis de població, les urbanitzacions, les instal·lacions i les edificacions aïllades han d’assegurar una franja perimetral exterior de protecció d’almenys 25 metres.

Aquest any 2017, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha aprovat l'actualització del plànol de delimitació de la franja perimetral. Podeu descarregar-lo a continuació:
- Plànol de delimitació 1:5.000
- Document d'acompanyament al plànol

De la mateixa manera, està en procés d'aprovació del projecte executiu corresponent. Properament us el podreu descarregar:
- Projecte tècnic d'obertura i manteniment de franges de prevenció d'incendis forestals al terme municipal d'Avinyonet de Puigventós.

Val a dir que el 2018 es procedirà a executar, per part de l'Ajuntament, els treballs per assegurar la franja perimetral en qüestió tant al voltant del nucli d'Avinyonet, com al voltant de Mas Pau, i del polígon industrial de la Timba. El masos aïllats tenen l'obligació de realitzar els treballs de desbrossament i el seu manteniment ells mateixos.

El CILMA, amb el suport tècnic de la Diputació de Girona, ha elaborat dos vídeos explicatius de les mesures de prevenció d’incendis i consells d’autoprotecció en cas d’incendi forestal, per informar la població en relació amb aquest tema. Podeu visualitzar-lo a continuació: