ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Revetlles de Sant Joan i de Sant Pere 2024 - BAN MUNICIPAL

Ban per la limitació d'ús de pirotècnia per les revetlles de Sant Joan i Sant Pere 2024.

Davant la situació d’alt risc d’incendi, agreujada per la sequera, i per tal de protegir mascotes i evitar les molèsties per sorolls només és permès l’ús de petards les nits de revetlla de Sant Joan (23 de juny) i de Sant Pere (28 de juny).

Així mateix:

A.- No està permès l’ús de petards de categoria F3 (petards voladors, coets, fonts, etc).
B.- Els únics petards que estan permesos són els de categoria F1 i F2, tot recordant que les distàncies de seguretat per l’ús dels de categoria F1 és d’1 metre o superior i pels de categoria F2 és de 8 metres o superior.
C.- Les zones permeses on es podrà fer ús dels petards són:

 • Per la urbanització de Mas Pau: la “pista de la zona esportiva”.
 • Pel poble: la zona dels “Camps de la font”.

D.- Està totalment prohibit i és sancionable llençar petards a habitatges, mobiliari urbà, vehicles i qualsevol altre element que es pugui malmetre.

En aquest sentit recordar que cal la col·laboració, solidaritat i responsabilitat de tota la ciutadania per tal de poder fer efectives les mesures esmentades i així poder gaudir d’unes bones revetlles.

Amb l'estiu arriben a Catalunya les celebracions de festes populars i tradicionals com les revetlles, amb l'increment de l'ús de material pirotècnic i l'encesa de fogueres. Els consells de protecció civil volen ajudar a minimitzar els riscos que comporta l'ús d'aquest material, riscos davant dels quals són vulnerables tant les persones com el medi natural.

Des de l'Ajuntament es recomana a tots els veïns "seny i precaució a l'hora de manipular el material pirotècnic" i recorda que els menors han d'estar sempre supervisats per un adult. Cal recordar també la prohibició de llençar coets a menys de 500 metres de zona forestal (el terme municipal d'Avinyonet de Puigventós està declarat com a zona d'alt risc d'incendis forestals). En cas de detectar qualsevol sospita d'incendi es truqui d'immediat al telèfon 112. 

   

A continuació us deixem alguns consells gràfics a l'hora de celebrar la revetlla:

Consells per als petards

Abans de manipular els petards

 • Assegureu-vos de comprar els productes pirotècnics homologats en un establiment autoritzat.
 • No us guardeu petards a les butxaques.
 • Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards

 • No subjecteu els petards amb les mans.
 • No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
 • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
 • Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
 • Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
 • No llanceu mai petards contra ningú.

On encendre els petards amb seguretat

 • No llanceu coets a menys de 500 metres de zones boscoses ni en aglomeracions de persones.
 • Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals, i tancar portes i finestres.
 • No encengueu cap petard dins les cases.
 • No llanceu ni manipuleu petards des de balconades ni finestres.
 • Vigileu que no hi hagi a la vora líquids inflamables. S’encenen fàcilment i els vapors poden explotar.

No manipuleu els petards

 • No talleu el tros final de les traques, poden explotar amb violència.
 • No fiqueu mai petards dins de totxanes ni ampolles, perquè en explotar fan metralla que pot fer molt de mal.

Consells per a les fogueres

Consells per als veïns

 • Procureu que tots els edificis veïns tinguin les finestres i els balcons tancats, no fos cas que les guspires o algun coet perdut entressin en algun habitatge i provoquessin un incendi.
 • Plegueu els tendals que hi pugui haver a les terrasses.
 • Respecteu la distància de 15 metres respecte dels cotxes aparcats.
 • No heu de permetre mai que ningú salti damunt les brases.
 • Necessiteu un permís: heu de comunicar a l'ajuntament la situació de les fogueres.
 • Les fogueres han de permetre el pas dels vehicles d’emergència.

El lloc a escollir

No feu fogueres enlloc sense tenir l'autorització corresponent.

 • No feu la foguera a menys de 15 metres de la façana de cap edificació.
 • Està prohibit fer foc a tots els terrenys forestals de Catalunya, tant si estan poblats d'espècies arbòries com si no, i a la franja de 500 metres que els envolta.
 • Sobretot, vigileu el pas de les línies elèctriques, telefòniques, etc.
 • Si penseu fer la foguera en un solar, abans deixeu-lo net de bardisses o de materials inflamables.
 • Si la voleu fer al carrer, procureu que hi hagi obert un pas per als vehicles d'urgència.
 • Per no fer malbé el paviment, poseu terra o sorra (un mínim de 10 cm de gruix). Si el paviment és d'asfalt, aquesta precaució és imprescindible, de la mateixa manera que és obligatori el permís de l'ajuntament.
 • No feu la foguera prop d'un envà pluvial, ja que la dilatació provocada per la calor podria enderrocar-lo.

Els materials

 • Heu d'anar amb compte amb el que cremareu. Han de ser coses que deixin brasa, sobretot de fusta.
 • No cremeu papers ni teixits, perquè el vent els pot enlairar. No utilitzeu mai bidons, llaunes o esprais, ja que poden explotar, ni pneumàtics ni plàstics, pels seus efectes contaminants.
 • En general, feu la foguera petita i, si sobren materials, aneu-los-hi afegint a poc a poc.
 • Encara que sigui més lent i menys espectacular, heu d'encendre la foguera per diferents focus, de paper, de palla, etc. No feu servir mai gasolina ni qualsevol líquid inflamable.
 • Si fa vent, és millor que deixeu la festa per un altre any, no la convertíssim en una tragèdia.

Apagueu la foguera

 • Tingueu en tot moment algun mitjà per apagar la foguera (galledes d'aigua, mànegues, extintors, etc.).
 • Vigileu la foguera fins que quedi del tot extingida i, sobretot, ruixeu el caliu perquè no hi pugui haver accidents.

 

Per a més informació cliqueu sobre l'enllaç.

Gaudiu de la revetlla, però amb precaució!!!