ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedida una subvenció per a la lluita i control de plagues d'Avinyonet de Puigventós 2022/23

L'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) ha atorgat una subvenció de 11.037,40 euros a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós per a la lluita i control de plagues.

Després de tenir coneixement de la publicació d'una subvenció de l'Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT), adreçada a ajuntaments per al suport econòmic a actuacions per a la lluita i control integrat de plagues urbanes a la demarcació de Girona (Pt10), per a les anualitats 2022 i 2023, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va sol·licitar aquest ajut en concret per al control de plagues en general: insectes, rosegadors, mosquit tigre (Aedes albopictus), vespa asiàtica (Vespa velutina), etc..

DIPSALUT va concedir l'esmentada subvenció, per un import de 11.037,40 euros, a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós pel concepte descrit. Aquest import correspon al 64,45% de la base subvencionable.