ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedit els subprogrames A1, A2 i D1 de promoció de l’activitat fisicoesportiva 2023

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós diferents subvencions per al finançament de l'acció de promoció i foment de l'activitat física i l'esport.

En relació a les subvencions per al finançament de l’acció de promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines, i un cop vista la resolució de la subvenció del Servei d'Esports de la Diputació de Girona per donar suport als "Programes municipals de promoció de l’activitat fisicoesportiva", ens plau informar-vos que la Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament diferents subvencions corresponents als diferents subprogrames sol·licitats:

  • Subprograma A1 Suport als programes municipals de promoció de l’activitat física: subvenció de 2.455,00 euros per a l'organització dels campionats de petanca 2022/2023. Aquest import ha servit per sufragar les despeses de manteniment de les instal·lacions esportives en qüestió.
  • Subprograma A3 Suport a les actuacions de condicionament i millora en equipaments esportius municipals: subvenció de 1.250,00 euros per a equipaments esportius. Aquest import ha servit per sufragar les despeses de la xarxa perimetral protectora del camp de futbol, xandalls per la petanca i la instal·lació d'una taula de ping-pong.
  • Subprograma D1 Neda a l'escola 2023: una subvenció de 830,00 euros. Aquest subprograma té com a objectiu augmentar les mesures preventives per evitar ofegaments en el futur.