ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Avinyonet de Puigventós en estat d'excepcionalitat per sequera

Aquest estat de sequera comporta una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum d’aigua. 

Atès l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa, amb la conseqüent evolució dels indicadors de sequera que estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), l’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l'estat d’excepcionalitat per sequera hidrològica a la Unitat d’Explotació de l’Aqüífer 14-Empordà, a la qual pertany Avinyonet de Puigventós (RESOLUCIÓ ACC/1548/2023, de 4 de maig, per la qual s'actualitzen els estats de sequera pluviomètrica i hidrològica en diverses unitats d'explotació).

Aquest fet implica que s'apliquen unes limitacions i restriccions més estrictes als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable. 

 Consulta el Visor de Sequera

REDUCCIÓ DE CONSUMS:

  • Usos urbans: màxim 230 litres/hab/dia, limitacions en reg de jardins, ompliment fonts ornamentals.
  • Reg agrícola: 40%.
  • Usos ramaders: 30%.
  • Usos industrials: 15%.
  • Usos recreatius que impliquin el reg: 50%.

Podeu consultar el BAN MUNICIPAL clicant sobre la imatge:

 

Des de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós agraïm per endavant la vostra col·laboració.