ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Prevenció de la pesta porcina africana (PPA)

Consulta el díptic informatiu on s’explica la malaltia de la PPA, la simptomatologia, com es pot transmetre, recomanacions de bioseguretat i mesures de vigilància adreçat tant a granges d’autoconsum o reduïdes com a nuclis zoològics.

La pesta porcina africana (PPA) és una malaltia hemorràgica que afecta els suids domèstics i salvatges.

La pesta porcina africana, que no afecta l'ésser humà, és altament contagiosa i afecta el porc domèstic, porc senglar europeu i facoquer africà. Algunes formes del virus de la PPA, presenten una elevada virulència, que es caracteritza per febre elevada, anorèxia i hemorràgies a la pell i els òrgans interns podent arribar a produir la mort en uns 2-10 dies. La mortalitat de la malaltia pot arribar a ser del 100%.

La PPA és una malaltia inclosa dins de la llista de malalties terrestres notificables de l’Oficina internacional d’Epizoòties (OIE) i, per tant, de declaració obligatòria.

Arran de l’evolució de la Pesta Porcina Africana (PPA) per Europa i les conseqüències devastadores que suposaria l’entrada de la malaltia a Catalunya, des del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) s’estan realitzant diverses actuacions per prevenir la introducció de la Pesta Porcina Africana al nostre territori.

Concretament s’ha preparat un díptic on s’explica la malaltia de la PPA, la simptomatologia, com es pot transmetre, recomanacions de bioseguretat i mesures de vigilància adreçat tant a granges d’autoconsum o reduïdes com a nuclis zoològics per informar-los i instar-los a seguir un conjunt de recomanacions per a prevenir la introducció i difusió de la malaltia a Catalunya.

Cal recordar que la prevenció de la Pesta Porcina Africana és cosa de tots i que per tant, és molt important que tots els agents implicats segueixin aquestes instruccions i extremin les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada d’aquesta malaltia a Catalunya.

Per a més informació:
https://agricultura.gencat.cat/ca/ambits/ramaderia/sanitat-animal/programes-sanitaris-porci/pesta-porcina-africana/malaltia/