ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Prohibició de la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola

A data d'avui, amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola.

El passat 9 d’abril l’Estat espanyol va publicar la Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats per a una economia circular* (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022). En el seu article 27.3 diu: "Amb caràcter general, no està permesa la crema de residus vegetals generats en l'entorn agrari o silvícola". Si bé es preveuen algunes excepcions, estan restringides a circumstàncies gens habituals. Concretament: 

  • Autorització per a activitats amb risc d'incendi forestals (llevat de crema de restes vegetals). Entre el 15 de març de 2022 i el 15 d'octubre de 2022.
  • Autorització per crema de restes vegetals per causa sanitària o restes forestals per risc d’incendi. Tot l’any.
  • Comunicació de foc d’esbarjo. Entre el 16 d’octubre de 2022 i el 14 de març de 2023.

Com sol·licitar-ho?

1. Les AUTORITZACIONS es podran presentar:

  • A les oficines de les Delegacions territorials del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
  • De forma telemàtica clicant aquí.

2. Només la COMUNICACIÓ de foc d'esbarjo es podrà presentar a l'Ajuntament, prèvia descàrrega del model de sol·licitud Formulari (M0276-DO4):

Aquesta norma afecta a tot el territori de Catalunya.