ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Avinyonet de Puigventós en estat d'alerta per sequera

L’entrada en aquest estat de sequera comporta una sèrie de mesures de gestió i de limitacions en el consum d’aigua. 

Atès l’actual escenari de sequera pluviomètrica severa i onada de calor, amb la conseqüent evolució dels indicadors de sequera que estableix el Pla especial d’actuació en situació d’alerta i eventual sequera (PES), l’Agència Catalana de l’Aigua ha declarat l’alerta per sequera hidrològica a la Unitat d’Explotació de l’Aqüífer 14-Empordà, a la qual pertany Avinyonet de Puigventós (Resolució ACC/2584/2022, de 19 d'agost).

Aquest fet implica que s’apliquen les primeres limitacions i restriccions als diferents usos que s’abasteixen de les xarxes d’aigua potable:

REDUCCIÓ DE CONSUMS:

 • Usos urbans: màxim 250 litres/hab/dia, limitacions en reg de jardins, ompliment fonts ornamentals.
 • Reg agrícola: 25%.
 • Usos ramaders: 10%.
 • Usos industrials: 5%.
 • Usos recreatius que impliquin el reg: 30%.
 • Altres usos recreatius: 5%.

De forma més detallada, també caldrà aplicar les següents mesures de gestió i limitació de consum d’aigua a Avinyonet de Puigventós, amb l’objectiu d’anticipar-se a un episodi de sequera extrema i fixar mesures per alentir el descens de reserves d’aquesta massa d’aigua subterrània. Aquestes es detallen a continuació:

 1. Els volums lliurats per a abastament de població no poden superar una dotació màxima equivalent de 250 litres per habitant i dia, incloent les fraccions servides des dels recursos propis municipals.
 2. Resta prohibit l’ompliment de piscines, exceptuant les quantitats indispensables per reposar les pèrdues per evaporació i que puguin afectar al sistema de recirculació de la instal·lació, així com el primer ompliment de piscines de nova construcció.
 3. El reg de jardins i zones verdes, tant de caràcter públic com particular, ha de fer-se només en l'horari de menor insolació, de 20h a 8h. La dotació per a reg ha de ser la mínima indispensable adaptant-se en tot moment a les condicions de temperatura i humitat. En qualsevol cas, no pot superar-se una dotació de 450 m3/ha/mes, i pels jardins particulars es pot realitzar, com a màxim, dos dies cada setmana.
 4. Es prohibeix als particulars la neteja de carrers, paviments, façanes i similars utilitzant mànigues d'aigua o altres sistemes que utilitzin una làmina d'aigua per arrossegar la brutícia. La prohibició no inclou la neteja amb pal de fregar, amb galleda i esponja o amb sistemes de neteja d'alta pressió.
 5. Resta prohibit el rentat amb mànega de tota mena de vehicles exceptuant l’efectuat per una empresa dedicada a aquesta activitat.
 6. Resta prohibit l'ompliment total o parcial de fonts ornamentals i altres elements d'ús estètic de l'aigua.
 7. Resta prohibida la utilització d'aigua per a l'eliminació de pols i matèria en suspensió a l'aire.
 8. L'ús en granges d'aigua procedent de la xarxa d'abastament d'aigua potable queda limitat a les quantitats necessàries per l'abeurament i neteja dels animals, així com per a la neteja del recinte. Per aquest darrer ús cal utilitzar només les quantitats imprescindibles per mantenir les condicions sanitàries i només en cas que no es disposi d'una font alternativa i exclusivament mitjançant sistemes de neteja a pressió o altres d'eficàcia equivalent.

Des de l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós agraïm per endavant la vostra col·laboració.

Podeu consultar el BAN MUNICIPAL clicant sobre la imatge: