ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Restricció puntual de l'accés a camins públics que es trobin en zona de batuda (cacera nocturna) 17/06/2022

La batuda de senglar nocturna serà demà divendres 17 de juny. La restricció s'efectuarà de forma puntual de 21:00h a les 01:00h.

Us informem que, atesa l'elevada població de senglars que hi ha actualment a la comarca i considerant que aquest fet provoca danys als conreus i un perill per al trànsit de vehicles, per motius de prevenció i seguretat en les batudes de caça de porc senglar, aquest Ajuntament ha autoritzat a la Societat de Caçadors d'Avinyonet de Puigventós "Esparver Cendrós" a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2021/2022 i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament d’aquestes.

Segons ens han comunicat, previ permís excepcional, i un cop aprovada la sol·licitud per part del Departament corresponent, es preveu que demà divendres 17 de juny tingui lloc una cacera nocturna de porc senglar, en l'horari comprès entre les 21:00h i les 1:00h, a les zones dels Camps del Rissec, les Garrigues, i la zona compresa des del Rec de les Costes cap al bosquet de Mas Blanc. Per part de la Societat de caçadors es demana atenció al circular per la carretera GIV-5105 (ctra Llers). Ens informen que, per motius de seguretat, s'haurà de tallar l'accés dels camins afectats, en l'horari de la batuda. Per visualitzar la ZONA DE BATUDA que ens han fet arribar, cliqueu sobre l'enllaç.

La batuda i l’ús dels camins (si escau) s’haurà de portar a terme amb estricte compliment d’allò establert a la Llei 1/1970, de 4 d’abril de Caça, i la seva normativa de desplegament. Per tant, caldrà adoptar la senyalització temporal corresponent. Per a una major garantia de la seguretat s'ha demanat la presència de com a mínim dues persones, una a l’inici i l’altra a la fi dels camins públics afectat, a fi i efecte que s’informi de la situació a les persones i vehicles, així com dels riscos, de les condicions i de les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la batuda.

En aquest sentit, el cap de colla es farà responsable de l'organització, coordinació i senyalització pertinent per poder realitzar aquesta activitat amb la màxima seguretat i segons reglamentació de caça, i d'informar amb antelació de l'inici de la batuda als veïns que es puguin veure afectats per restringir l'accés en determinats camins.