ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

PECT: Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu

El projecte vol recuperar, protegir, conservar i valorar el patrimoni arquitectònic, cultural, històric i natural del territori a través de la generació de valor econòmic, social, cultural, turístic i coneixement amb un fort component innovador.

La Generalitat de Catalunya ha aprovat el Projecte d’Especialització i Competitivitat Territorial (PECT) Girona, patrimoni actiu, que en una de les seves actuacions estarà liderada pel Consell Comarcal de l’Alt Empordà i compartida per diverses entitats i administracions de la comarca, amb el seguiment de la Diputació de Girona. Es tracta del projecte «Valorització del patrimoni cultural de la pedra seca a la Garriga d’Empordà: un patrimoni viu i actiu».  Aquesta iniciativa es va portar a aprovació en el darrer ple del Consell Comarcal, amb el suport dels ajuntaments d’Avinyonet de Puigventós, Llers, Biure, Pont de Molins i Vilanant. 

Amb aquesta actuació, que desenvoluparem en els propers dos anys, volem consolidar un patrimoni cultural, difondre’l i obrir un nou recurs turístic sostenible. A més a més, amb aquesta voluntat que tenim tots de conservació i manteniment de les construccions de pedra seca, un altre dels objectius del programa és professionalitzar l’ofici de marger, recuperant aquest ofici com un nou nínxol d’activitat professional, tal com assenyala el conseller comarcal de Cultura i vicepresident del Consell, Josep Maria Bernils.

En total s’invertiran 230.000 euros en aquesta iniciativa, a executar en dos anys. Els objectius que s’han fixat es concreten en posar en valor el patrimoni de la pedra seca com a recurs turístic sostenible mitjançant la classificació dels elements existents a la Garriga d’Empordà i la seva senyalització a través de mitjans sostenibles i tecnològics. Es redactarà un manual de bones pràctiques per a la recuperació d’aquest tipus de construccions i es faran tallers per a la formació de professionals, tant en l’àmbit bàsic com en el professional. Finalment es vol implicar i sensibilitzar la població dels cincs municipis en la revalorització de tot aquest patrimoni, amb un conjunt d’activitats que han de tenir continuïtat amb la creació d’una entitat per a la salvaguarda de tot aquest espai».

El patrimoni en pedra seca està conformat per les mateixes construccions i pel conjunt de coneixements i tècniques consistents en l’aixecament de qualsevol construcció amb pedres de l’entorn immediat sense cap material de cohesió. Es tracta d’una tècnica emprada des de fa més de 5.000 anys com a tècnica per construir elements de prestigi, passant a temps més recents (s. XVIII/XIX) a ser una tècnica tradicional relacionada amb l’economia agro-ramadera, l’explotació del bosc i l’abastament d’aigua, caient els anys seixanta en desús a favor de mètodes de construcció més moderns.

A l’espai natural protegit de la Garriga d’Empordà, els darrers anys s’han desenvolupat iniciatives de protecció i valorització d’aquests recursos amb la implicació de l’ens comarcal: en són exemple el pla de gestió de la Garriga d’Empordà (2005) que defineix com a objectiu estratègic evitar la degradació d’aquest patrimoni o la declaració com a BCIL de les barraques de pedra seca (2013). A una escala territorial més àmplia, cal destacar el projecte Col·laboraxPaisatge desenvolupat per ADRINOC (que també participa del PECT), amb l’objectiu de posar en valor la pedra seca i el seu paisatge com a mitjà per fomentar el desenvolupament rural. Roses (que lidera una altra operació del PECT) està desenvolupant iniciatives de recuperació del paisatge i patrimoni tradicional del seu entorn, en el qual la pedra seca havia jugat un paper predominant.

Per fer realitat el projecte, les administracions i entitat implicades en l’operació (Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ADRINOC, Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, Ajuntament de Llers, Ajuntaments de Biure, Ajuntament de Pont de Molins i l’Ajuntament de Vilanant) han signat un conveni de col·laboració. El projecte ha obtingut una subvenció de 112.750 euros de la Generalitat, 56.375 de la Diputació de Girona i l’aportació de 86.930 dels ajuntaments (Avinyonet 34.772,21€; Biure 5.159,47€; Llers 26.859,58€; Vilanant 8.649,70€; Pont de Molins 11.489,57€).