ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Revetlla de Sant Joan i Sant Pere 2021

Fem un Sant Joan diferent amb grups reduïts, amb la família i els amics, però amb molta precaució, tant per evitar possibles contagis de la COVID-19 com per evitar els accidents fent un mal ús del material pirotècnic.

Protecció Civil ha fet públiques les pautes de celebració de la revetlla de Sant Joan en el marc de la COVID-19. Donat que la revetlla ja té riscos associats, aquest any caldrà anar amb compte amb la manipulació de material pirotècnic i amb el risc sanitari.

Sobre el risc pirotècnic, cal mantenir els elements de prevenció i seguretat en l’ús de pirotècnia, sobretot per la prevenció d'incendis i cal recordar la prohibició de llençar coets a menys de 500 metres de zona forestal.

Sobre l’emergència sanitària, eviteu sempre les aglomeracions de gent; procureu mantenir distàncies mínimes de seguretat amb altres grups (es recomana d' 1,5 metres). A més, caldrà anar amb cura amb el gel hidroalcohòlic donat que és inflamable i per tant no es pot utilitzar mentre es manipula pirotècnia. També es fa un toc d'atenció amb l'ús de les mascaretes.

    

A continuació us deixem alguns consells gràfics a l'hora de celebrar la revetlla:

Pautes en l’ús de pirotècnia

Venda de pirotècnia
Està permesa l’activitat de venda de pirotècnia. A més de les mesures sectorials de seguretat pròpies del sector de la pirotècnia, cal complir les mesures de seguretat per la COVID-19 del sector del comerç. Especialment, cal evitar aglomeracions a les cues i als espais interiors de venda amb elements de control i informació.
Mesures de seguretat per a l’ús de pirotècnia
Assegureu-vos de comprar només productes pirotècnics homologats i en un establiment autoritzat i deixeu-vos assessorar per un professional.

 • Es poden comprar petards en línia i recollir-los a la botiga amb cita prèvia per evitar aglomeracions.
 • Seguiu les mesures d’higiene i protecció establertes a l’establiment.

Abans de manipular els petards:

 • No us guardeu petards a les butxaques.
 • Cal llegir les instruccions de cada article.

En encendre els petards:

 • No subjecteu els petards amb les mans.
 • No poseu els petards a prop de la cara ni del cos.
 • Utilitzeu mitjans segurs per encendre el material pirotècnic: metxes i similars.
 • Enceneu sempre la metxa per l’extrem, perquè us doni temps d’enretirar-vos.
 • Si un petard no s’encén bé, no el toqueu fins al cap de mitja hora i remulleu-lo.
 • No llanceu mai petards contra ningú.
 • Tingueu cura del mobiliari urbà a l’hora de llençar un petard.

Incendis de vegetació:

 • No llanceu coets ni petards a menys de 500 metres de zones boscoses.
 • Tingueu especial cura en zones amb vegetació seca.
 • No llanceu objectes encesos com fanalets o similars.

A la llar:

 • Als llocs on es facin revetlles cal recollir la roba estesa i els tendals i tancar portes i finestres.
 • No encengueu cap petard dins de casa.
 • No llanceu ni manipuleu petards des de balcons ni finestres cap al carrer.

Aforaments d’activitats culturals organitzades

Les activitats es poden dur a terme amb un 70% de l’aforament màxim i 1.000 persones en espais interiors o 3.000 a l’aire lliure o espais interiors amb ventilació reforçada (12,5 l/s i persona).
En el cas d’espais a l’aire lliure on l’aforament màxim pugui ser superior a 15.000 persones, es podrà arribar al 20% d’aquest aforament si s’estableixen sectors independents de fins a 3.000 persones cadascun.
Els espais han d’estar perimetrats o delimitats. Es recomana utilitzar espais a l’aire lliure.
Horari màxim, fins a les 01.00 h.

Pautes per a fogueres

Les fogueres estan permeses amb autorització municipal sempre que s’evitin aglomeracions en els espais de visualització i es mantinguin les distàncies de seguretat: 1,5 m de distància interpersonal i 2 m entre grups de persones. A menys de 500 m de zona forestal, cal l’autorització d’Agents Rurals. Es recomana autoritzar només foguerons per evitar un nombre elevat de persones.
Si es preveuen espais de visualització, cal seguir les limitacions d’aforament.

Pautes en activitats de cultura popular amb pirotècnia o foc

Les activitats de cultura popular amb pirotècnia o foc estan permeses sempre que s’evitin aglomeracions en els espais de visualització i es puguin mantenir les distàncies de seguretat: 1,5 m de distància interpersonal i 2 m entre grups de persones.
Els espais de públic o visualització han d’estar supervisats i en espais perimetrats o delimitats i amb control d’accessos per evitar aglomeracions. El públic s’ha de situar estàtic i, preferentment, assegut.
Caldrà garantir els aforaments establerts per la normativa indicats a l’apartat 3.
Es compliran el nombre màxim de persones dels grups actuants previst en el pla sectorial de la cultura popular i la resta de mesures establertes en el pla esmentat.

Pautes per a correfocs, falles, flama del Canigó i altres activitats amb mobilitat

A més de les mesures generals de la cultura popular, en el cas de correfocs i altres activitats amb mobilitat com falles, flama del Canigó o altres de similars, no es permet la interacció del públic amb els membres de l’activitat.

Pautes per a concerts i altres activitats culturals d’espectacles públics

Està permès organitzar concerts i altres activitats culturals sempre que s’ajustin a les mesures de restricció vigents.
El públic ha d’estar assegut, amb preassignació de seients, mentre estigui previst així a la normativa, i cal complir els aforaments indicats a l’apartat 3.
Es recomana fer les activitats sempre a l’aire lliure.
Es permet el servei de restauració si hi ha llicència o autorització específica.
Cal complir la resta de mesures previstes al pla sectorial d’arts escèniques i musicals o el que correspongui.
En el cas d’activitats de cultura popular, es permet el ball si es fa en espais degudament habilitats i s’eviten aglomeracions, i amb l’ús de mascareta.

Pautes per a trobades i sopars a l’aire lliure o similars

El consum d’aliments i begudes en trobades socials en l’espai públic només està permès en espais habilitats amb mobiliari per a aquest consum (àrees de lleure, de descans, de pícnic i similars). Els ajuntaments poden ampliar aquests espais o habilitar-ne de nous de caràcter temporal per afavorir-ne l’ús i evitar espais no controlats. Fora dels espais habituals, cal una autorització municipal i garantir que són espais degudament habilitats.
Les activitats de ball o similars estan permeses sempre que es facin en espais habilitats i s’evitin aglomeracions, i amb l’ús de mascareta.
Es recomana que els grups no superin les 10 persones i cal mantenir 2 metres de distància entre els diferents grups.
En el cas de llicències de restauració, caldrà seguir les condicions específiques del sector de la restauració: servei fins a les 01.00 hores, distància de 2 metres entre persones de diferents grups, màxim 6 persones per taula i 50% d’aforament en espais interiors.

Platges i altres espais d’aglomeració

Es recomana controlar l’accés o aforament de les zones on habitualment es produeixen aglomeracions. Si no es pot garantir el control i es poden produir aglomeracions, es recomana valorar el tancament físic.

Oci nocturn (a partir del 21 de juny)

S’autoritza la reobertura de les activitats recreatives musicals amb les condicions següents:

 • Registre d’entrada obligatori i guardant les dades durant un mes per garantir la traçabilitat si és necessari
 • Disposició dels clients: grups limitats a 6 persones com a màxim en interiors i 10 a l’exterior, garantint distància física d’1,5 metres entre diferents grups
 • Ball a la pista permès amb ús de mascareta
 • Espais interiors limitats al 50% de l’aforament màxim autoritzat
 • Sistemes de control de fluxos en els accessos i les zones de mobilitat per evitar les aglomeracions
 • Recomanació de ventilació reforçada (12,5 l/s persona)
 • Tancament a les 03.30 hores i 30 minuts addicionals per al desallotjament

Es permet l’obertura al públic dels serveis complementaris de bar i de restauració a les discoteques, salons de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut, amb subjecció a les condicions previstes per a la restauració.
També es poden reprendre les activitats musicals amb pistes de ball o espais habilitats fora dels establiments establerts en aquest apartat, amb l’ús de mascareta.