ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Campanya Cuida'm: Quines són les obligacions de les persones que tenen animals de companyia?

Us fem arribar un tríptic informatiu sobre les obligacions de les persones que tenen animals de companyia.

CENS
Quins animals de companyia s’han de censar? Els gossos, els gats i les fures.
On s’han de censar? A l’Ajuntament del municipi on els animals resideixen de manera habitual. El mateix Ajuntament els registrarà a l’ANICOM.
Quan s’han de censar? Com a màxim, als 3 mesos del seu naixement o als 30 dies de la seva adopció. Tot i haver superat els terminis, es recomana censar-lo ràpidament, ja que posseir animals sense censar pot derivar en una sanció.
Requisits per al cens:
- Document de la identificació de l’animal (el que lliura el veterinari quan li implanta el microxip).
- Document d’identitat de la persona posseïdora.
Canvi de residència o mort de l’animal. Cal comunicar-ho a l’Ajuntament on és censat abans de 30 dies. Si el canvi de residència és a un altre municipi, cal censar-lo de nou.

IDENTIFICACIÓ
Com s’han d’identificar? Amb microxip homologat (implantat per un veterinari). A més, en els espais públics i a la via pública, els animals han de dur de manera permanent una placa identificadora adaptada al collar en què ha de constar el nom de l’animal i les dades de la persona responsable (nom i cognoms i telèfon).
Quan s’han d’identificar? Prèvia i obligatòriament abans de qualsevol canvi de propietari. Abans de 3 mesos des del seu naixement.

Què fer si l’animal s’extravia? Comunicar-ho a l’Ajuntament abans de 48 hores. Si l’han sostret, a més, cal denunciar-ho a la policia. Difondre la fotografia per les xarxes socials, així com a totes les entitats protectores i veterinaris de la zona. Comprovar l’apartat d’animals de la web del Consell Comarcal: http://cuidam.mediambient-altemporda.org/Animals.aspx.

Recordeu: Si veieu un animal de companyia abandonat o maltractat, aviseu a l’Ajuntament, als agents rurals o al 112.

INFRACCIONS I SANCIONS DE LA LLEI DE PROTECCIÓ DELS ANIMALS
Posseir animals de companyia sense el microxip, sense censar o sense placa identificadora en espais públics: multa de 100 a 400 €.
Oposar resistència a la funció inspectora dels agents de l’autoritat: multa de 401 a 2.000 €.
Abandonament o maltractament: multa de 2.001 a 20.000 €. Recordeu que els gossos de raça perillosa han de disposar d’assegurança de responsabilitat civil i llicència municipal. I als espais públics han d’anar lligats i portar morrió.

RESPONSABILITATS
Per mantenir un animal en condicions higiènicosanitàries correctes, li heu de facilitar sempre aigua neta al seu abast, alimentació adequada, aixopluc i jaç per descansar, condicions idònies al seu pes (els animals d’un pes superior a 25 Kg no poden habitar espais inferiors als 6 m2), temperatura, lluminositat, tenir el seu lloc net d’excrements i orins, aplicar-los les cures necessàries i deixar-los la llibertat de moviments adient a la seva mida i espècie.

Eviteu que l’animal pugui molestar les persones o la fauna. En els espais públics, sempre ha d’estar sota vigilància directa d’una persona adulta i responsable. Recolliu els excrements que deixi a la via pública. Preneu les mesures que calgui perquè els sorolls (lladrucs, miols...) i les olors dels vostres animals de companyia no molestin.
Valoreu la possibilitat d’esterilitzar el vostre animal de companyia. Controlant-ne la natalitat, evitem problemes de salut i comportament i contribuïm a evitar abandonaments. Se li han d’administrar les vacunes recomanades pel vostre veterinari. Eviteu que la vostra mascota fugi de casa o rondi lliurement sense control.

ÉS OBLIGATORI PORTAR EL GOS LLIGAT I RECOLLIR LES DEPOSICIONS. En cas contrari es pot aplicar sanció.

Finalment, us informem que l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ja disposa d'un lector de xips. El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha repartit aquests lectors als ajuntaments que tenen delegat el servei de recollida d'animals domèstics perduts o abandonats. Aquest aparell facilitarà la tasca d'identificació quan un animal domèstic es perdi.