ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Avinyonet de Puigventós activa el sistema de targetes per a l’ús de la deixalleria

Cada titular del rebut d’escombraries tindrà una targeta electrònica per poder fer ús de la deixalleria.

Benvolguts/des,

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós i l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, està portant a terme la implantació d’un nou sistema informatitzat per a la gestió dels residus a la deixalleria municipal d’Avinyonet de Puigventós.

En l’actualitat és molt important conèixer la quantitat de residus generats i controlar-ne el posterior tractament. És per aquest motiu que mitjançant aquest sistema informàtic es portarà un registre tant de les entrades com de les sortides dels residus de la instal·lació. Amb aquest sistema de gestió es podrà confeccionar una base de dades que permetrà consultar-lo a través de la pàgina web de l’àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà (http://deixalleries.residus-altemporda.org/).

L’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, conjuntament amb el Consell Comarcal de l’Alt Empordà, ens adrecem a vosaltres per tal de comunicar-vos que, aquestes darreres setmanes, hauríeu d'haver rebut gratuïtament la targeta d’usuari. Aquesta targeta s’haurà de presentar a la persona responsable de la instal·lació cada vegada que es vulgui accedir a la deixalleria. No caldrà que sigui el mateix titular sinó que ho podrà fer qualsevol membre de la família. En cas que es desitgi una còpia o bé s’hagi extraviat, s’haurà de comunicar al responsable de la deixalleria, a l’Ajuntament o a l’Àrea de Medi Ambient del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, abonant l’import corresponent per a la seva duplicitat (1,04 euros).

L’ús de la targeta serà obligatòria a partir de l’1 d’abril de 2021.

Per a qualsevol problema amb la seva recepció podeu adreçar-vos a les dependències de l’Ajuntament, en horari d’oficina: dilluns, dimecres, dijous i divendres de 9 a 14h. S’aconsella presentar el darrer rebut de les escombraries.

ES REQUEREIX TARGETA PER: NO ES REQUEREIX TARGETA PER:
Fusta Envasos  (contenidor groc)
Ferralla Vidre (contenidor verd)
Runes d’obres menors Paper i cartró (contenidor blau)
Restes de poda Resta (compactadora)
Vidre pla Orgànica (contenidor marró)
Voluminosos: matalassos, sofàs,... -
Aparells elèctrics i electrònics
Residus especials: oli vegetal, oli mineral, piles, pintures, dissolvents, vernissos, bombetes, fluorescents, cartutxos de fotocopiadores, residus àcids i bases, pesticides, aerosols, radiografies, bateries de cotxe, pneumàtics i altres.

Recordem que l’horari d’obertura de la deixalleria és de: 

HORARI D'HIVERN HORARI D’ESTIU De l’1 de juliol al 15 de setembre
Dilluns dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 13:15h i de 14:45 a 16:45h.
Dijous: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.
(Dissabte i festius tancat)
Dilluns dimarts, dimecres i divendres:
de 9:15 a 13:15h i de 17 a 20h.
Dijous: de 9 a 12h.
Diumenge: de 9 a 13h.
(Dissabte i festius tancat)
Val a dir que per residus domèstics domiciliaris (envasos, paper i cartró, vidre, resta i orgànica) és obert les 24h.

En els propers mesos, l’Ajuntament valorarà la possibilitat de regular bonificacions en les quotes de la recollida d'escombraries depenent del bon ús que es faci de la targeta.
Finalment comentar que un servei de vídeo vigilància ajudarà a detectar les persones que no facin un bon ús de l’equipament, aplicant-se les sancions que preveu l’ordenança municipal.
Sense més, només desitjar que aquest nou sistema informàtic de gestió de residus sigui del seu grat.

Gràcies, una vegada més, per la vostra col·laboració.