ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Noves mesures previstes a tot Catalunya en relació a la grip aviària o influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP)

Recordem la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia ja sigui a l'Ajuntament o directament a l’Oficina comarcal del DARP. 

El passat mes de novembre informàvem sobre la grip aviària o influença aviària d’alta patogenicitat (IAAP), malaltia vírica que afecta principalment les aus aquàtiques, però també els galls dindi i l’aviram en general. 

Més tard, el 7 de desembre, es va notificar el primer focus d’IAAP en aus de corral a França, concretament al departament de Les Landes. D’aleshores ençà, s’han declarat altres tres focus als departaments de Les Landes, Vendée i Deux-Sevres.

Considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la IAAP al nostre territori, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, el DARP va publicar la Resolució ARP/3320/2020, de 15 de desembre, per la qual s'adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la influença aviària a Catalunya; amb la qual s’amplien les mesures previstes a l’article 5.1 de l’Ordre APA/2442/2006 (que tenen efectes sobre les explotacions avícoles ubicades als municipis inclosos a l’annex II de l’Ordre), a totes les explotacions avícoles del territori de Catalunya.

Així doncs, i d’acord amb la resolució ARP/3320/2020, totes les explotacions ubicades a Catalunya, han de complir les següents mesures de bioseguretat:

 • Es prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral. A aquest efecte, es considera cria conjunta, aquells animals ubicats en un mateix local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.
 • Es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es podrà autoritzar la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges.
 • Es prohibeix donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta per tal de garantir la inactivació de possibles virus de la influença aviària.
 • Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades d’aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.
 • És obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:
                 - Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
                 - Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
                 - Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
                 - Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que sospitosa d’ influença aviar.

A més, insisitim a tots els particulars que es dediquen a la cria o al manteniment per autoconsum d’aus de corral, que comuniquin a l’Oficina comarcal del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) aquesta activitat i que compleixin els requisits que consten al tríptic que s’annexa a continuació.

Finalment, recordem la importància i l’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia ja sigui a l'Ajuntament, o directament a l’Oficina comarcal del DARP.

 

Gràcies, una vegada més, per la vostra col·laboració. Agrairíem que difonguessiu aquesta informació a les persones que poguessin estar interessades.