ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedida una subvenció per a actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 1.500,00 euros a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós per les despeses en material informàtic per adaptar-se a la situació generada per la covid-19. 

La Junta de Govern de Diputació de Girona, en la sessió extraordinària que va tenir lloc el dia 20 d’octubre de 2020, va aprovar la convocatòria de subvencions a ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i consells comarcals per finançar actuacions en noves tecnologies arran de la situació de la covid-19, per aquesta anualitat 2020.

L’import de la convocatòria determina d’acord amb la consignació pressupostària corresponent, l’import màxim a distribuir entre tots els beneficiaris. El crèdit assignat es distribueix en funció del nombre d’habitants. Avinyonet de Puigventós, al estar dins el tram de població de 1.001 a 2.000 habitants, li correspon un import de 1.500,00 euros. Avinyonet de Puigventós ha sol·licitat aquest ajut en concret per la renovació de material informàtic.