ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Restricció puntual de l'accés a camins públics que es trobin en zona de batuda 20/12/2020

La batuda de senglar serà diumenge 20 de desembre. La restricció s'efectuarà de forma puntual de 8:00h a 12:00h.

Benvolguts/des,

Us informem que, atesa l'elevada població de senglars que hi ha actualment a la comarca i considerant que aquest fet provoca danys als conreus i un perill per al trànsit de vehicles, per motius de prevenció i seguretat en les batudes de caça de porc senglar, aquest Ajuntament ha autoritzat a la Societat de Caçadors d'Avinyonet de Puigventós "Esparver Cendrós" a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2020/2021 (que va del 06/09/2020 fins el 28/03/2021) i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament d’aquestes.

Segons en han comunicat, es preveu que el proper diumenge 20 de desembre tindrà lloc una batuda de porc senglar, en l'horari comprès entre les 8:00h i les 12:00h. Ens informen que possiblement s'haurà de tallar l'accés d'algun camí. La zona on es realitzarà la batuda és a la zona de les Trescases, pujant per la riera d'en Serra i des de les antenes fins la carretera GIV-5105. Per visualitzar la zona de batuda que ens han fet arribar, cliqueu sobre l'enllaç.

La batuda i l’ús dels camins (si escau) s’haurà de portar a terme amb estricte compliment d’allò establert a la Llei 1/1970, de 4 d’abril de Caça, i la seva normativa de desplegament. Per tant, caldrà adoptar la senyalització temporal corresponent. Per a una major garantia de la seguretat s'ha demanat la presència de com a mínim dues persones, una a l’inici i l’altra a la fi dels camins públics afectat, a fi i efecte que s’informi de la situació a les persones i vehicles, així com dels riscos, de les condicions i de les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la batuda.

En aquest sentit, el cap de colla es farà responsable de l'organització, coordinació i senyalització pertinent per poder realitzar aquesta activitat amb la màxima seguretat i segons reglamentació de caça, i d'informar amb antelació de l'inici de la batuda als veïns que es puguin veure afectats per restringir l'accés en determinats camins.

Salutacions,