ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Comunicació de crema 2020/2021

Comença el període de comunicació de crema: període comprès entre el 16 d'octubre i el 14 de març.

COMUNICACIÓ DE CREMA

Durant el període comprès entre el 16 d’octubre i el 14 de març les persones que tinguin previst fer foc en els terrenys forestals de Catalunya definits a l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, forestal de Catalunya, i a la franja de 500 metres que els envolta, no necessiten una autorització administrativa però sí que ho han de comunicar prèviament (ORDRE MAB/62/2003, de 13 de febrer, per la qual es despleguen les mesures preventives que estableix el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestal).

La comunicació habilita per efectuar la crema adoptant les mesures de prevenció i respectant les prohibicions de l’art. 14 del Decret 64/1995:

  • Netejar la zona en què s'efectuï la crema i/o aquella en què s'utilitzi un bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  • La flama generada per la crema no superarà en cap cas els 3 metres d'alçada.
  • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d'esbarjo. En cap cas no s'abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.
  • Resta prohibit llençar objectes encesos.
  • Resta prohibit abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.

Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin.

COM SOL·LICITAR-HO?
- Presencialment a l'Ajuntament.
- Omplint una instància on-line a l'apartat de tràmits en línia de la web municipal.  

S'hauria d’indicar la informació següents: número de document, nom i cognoms, adreça, municipi, comarca, codi postal, mòbil, finca/ques on es realitzarà la crema (parcel·la o zona/paratge), hora de la crema, tipus de crema i causa que la motiva, així com els dies de crema (si per tota la temporada o per dies o mesos concrets).