ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Restricció puntual de l'accés a camins públics que es trobin en zona de batuda 2019-2020

Aquesta restricció s'efectuarà de forma puntual, en cas de batuda, algun diumenge i algun festiu entre setmana, en el període comprès entre el 9 de novembre de 2019 fins el 29 de març de 2020, de 8:30h a les 13h.

Benvolguts/des,

Els informem que, atesa l'elevada població de senglars que hi ha actualment a la comarca i considerant que aquest fet provoca danys als conreus i un perill per al trànsit de vehicles, per motius de prevenció i seguretat en les batudes de caça de porc senglar, aquest Ajuntament ha autoritzat a l'Associació de Caçadors d'Avinyonet de Puigventós a restringir l'accés a camins públics que es trobin en zona de batuda per la temporada 2019/20, en concret, del 9 de novembre de 2019 fins el 29 de març de 2020, en l'horari comprès entre les 8:30h i les 13h.

La batuda i l’ús dels camins (si escau) s’haurà de portar a terme amb estricte compliment d’allò establert a la Llei 1/1970, de 4 d’abril de, Caça i normativa de desplegament. Per tant, caldrà adoptar la senyalització temporal corresponent. Per a una major garantia de la seguretat s'ha demanat la presència de com a mínim dues persones, una a l’inici i l’altra a la fi dels camins públics afectat, a fi i efecte que s’informi de la situació a les persones i vehicles, així com dels riscos, de les condicions i de les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la batuda.

En aquest sentit, el cap de colla es farà responsable de l'organització, coordinació i senyalització pertinent per poder realitzar aquesta activitat amb la màxima seguretat i segons reglamentació de caça, i d'informar amb antelació de l'inici de la batuda als veïns que es puguin veure afectats per restringir l'accés en determinats camins.

Salutacions,