ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedit el programa Del Pla a l'Acció 2018-2019

Concedit un ajut de la Diputació de Girona, el Programa Del Pla a l'Acció 2018-2019, de 20.962,97 euros, per a diferents mesures d'eficiència i estalvi energètic. 

En relació al Programa de Del Pla a l'Acció 2018-2019 i un cop vista la resolució de la subvenció de l'àrea de Medi ambient de la Diputació de Girona, ens plau informar-vos que la Diputació de Girona ha concedit diferents subvencions a l'Ajuntaments, corresponent a les diferents línies subvencionades, totes elles relacionades amb mesures d'eficiència i estalvi energètic, i en concret: 

Línia 1. Gestió energètica municipal: subvenció de 1.812,00 euros, que inclou,
 - Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.
 - Redacció d’informes de seguiment dels PAES.
 - Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania.
Línia 2. Adquisició i instal·lació d’un punt de càrrega públic per a vehicles elèctrics: subvenció de 4.150 97 euros.
Línia 3. Inversions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: subvenció de 15.000 euros.

D'aquest darrer punt ja es va informar, en el seu moment, de l'actuació realitzada, consistent en la Millora de l'aïllament tèrmic de l'escola Gonçal Comellas. Donat el context energètic actual i la seva influència en el canvi climàtic i en el medi ambient, així com la situació econòmica, Avinyonet de Puigventós considera com una oportunitat el fet d’engegar estratègies de millora de l’eficiència energètica.

La finalitat d’aquest projecte de canvi dels tancament a l'escola seria:

  • Millorar el grau d’estalvi i eficiència energètica de l’escola.
  • Reduir el consum energètic.
  • Disminuir la despesa energètica derivada de l’escola.
  • Complir amb els objectius establerts al PAES (Pla d’Acció supramunicipal per a l’Energia Sostenible) i amb el compromís del Pacte d’Alcaldes.
  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).
  • Foment de la sostenibilitat.
  • Millora de les condicions de servei.
  • Millora del rendiment de les instal·lacions.
  • Renovació dels elements insegurs i obsolets.
  • Establir un sistema de control i seguiment dels consums energètics de les dependències municipals.