ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Execució d'accions per millorar l'eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte hivernacle (2a fase)

Concedit l'ajut de Del Pla a l'Acció 2018-2019, de 15.000 euros, per a la millora de l'aïllament tèrmic de l'escola Gonçal Comellas. 

Donat el context energètic actual i la seva influència en el canvi climàtic i en el medi ambient, així com la situació econòmica, Avinyonet de Puigventós considera com una oportunitat el fet d’engegar estratègies de millora de l’eficiència energètica.

En aquest sentit, i com que l’edifici de l’escola Gonçal Comellas té uns tancaments molt ineficients amb marc de fusta i vidre simple, s’està portant a terme la següent actuació: Millora de l'aïllament tèrmic de l'escola Gonçal Comellas.

La finalitat d’aquest projecte seria:

  • Millorar el grau d’estalvi i eficiència energètica de l’escola.
  • Reduir el consum energètic.
  • Disminuir la despesa energètica derivada de l’escola.
  • Complir amb els objectius establerts al PAES (Pla d’Acció supramunicipal per a l’Energia Sostenible) i amb el compromís del Pacte d’Alcaldes.
  • Reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH).
  • Foment de la sostenibilitat.
  • Millora de les condicions de servei.
  • Millora del rendiment de les instal·lacions.
  • Renovació dels elements insegurs i obsolets.
  • Establir un sistema de control i seguiment dels consums energètics de les dependències municipals. 

  

La fase 1 d'aquesta actuació s'ha dut a terme gràcies a l'ajut econòmic de 6.987,89 euros de Del Pla a l'Acció 2017, convocat per l'Àrea de Medi ambient de la Diputació de Girona. La segona fase s'ha executat durant el 2018 i 2019, gràcies a una subvenció de 15.000 euros de la Diputació de Girona (convocatòria de Del Pla a l'Acció 2018-19)