ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Llista provisional d'admesos / exclosos al procés selectiu de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018

Llista provisional d'admesos/exclosos i designació dels membres del Tribunal de selecció.

Vista la resolució "TSF/115/2018 i TSF/1779/2018 de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, any 2018". I un cop sol·licitada la subvenció per part de l'Ajuntament al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a les tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, havent estat aquesta concedida per un import d'11.000 euros.

Amb data 14 de setembre de 2018, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, per Decret d’Alcaldia número 333/18, va prendre el següent acord: Anunci de la convocatòria i aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya any 2018. Val a dir que aquest acord, quedava condicionat a la recepció de la resolució d'aprovació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons l'Ordre TSF/1779/2018.

Amb data 16 d'octubre de 2018, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, per Decret d’Alcaldia número 386/18, ha pres el següent acord: Aprovació de la llista d'admesos i exclosos al procés selectiu de contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018 i designació dels membres del Tribunal de selecció. Podeu consultar el Decret clicant sobre l'enllaç.