ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2018

Per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós

Vista la resolució "TSF/115/2018 i TSF/1779/2018 de 13 de juliol, per la qual s’obre la convocatòria, per a l’any 2017, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, any 2018". I un cop sol·licitada la subvenció per part de l'Ajuntament al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a les tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós.

Els informem que, amb data 14 de setembre de 2018, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós, per Decret d’Alcaldia número 333/18, ha pres el següent acord: Anunci de la convocatòria i aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya any 2018. Val a dir que aquest acord, però, queda condicionat a la recepció de la resolució d'aprovació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, segons l'Ordre TSF/1779/2018.

Podeu consultar les BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES AMB CICLE FORMATIU O GRAU UNIVERSITARI, INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2018 clicant sobre l'enllaç.