ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Avinyonet de Puigventós posarà en marxa una nova deixalleria municipal

Properament es podran abocar residus especials a la deixalleria municipal. 

Benvolguts/des,

Com ja heu pogut apreciar, darrerament s’han produït canvis a l’àrea d’aportació de residus de Mas Pau. Amb les obres s’ha ampliat la instal·lació i s’ha convertit, una part, en deixalleria pròpiament dita, tot formant part de la Xarxa de Mini-deixalleries del Consell Comarcal de l’Alt Empordà.


ACLARIMENT:

- Àrea d’aportació: Conjunt de contenidors, generalment de tipus iglú o de capacitat similar, ubicats al carrer dels nuclis urbans per facilitar la recollida selectiva de determinats residus: vidre, paper i cartró i envasos lleugers, matèria orgànica i rebuig.

- Deixalleria: Centre de recepció de residus municipals equipat amb contenidors per a la recollida selectiva dels materials, amb l’objectiu de facilitar-ne la valorització o gestió correcta.


La deixalleria aviat estarà preparada per rebre els residus especials que no es poden dipositar als contenidors de la via pública (àrees d’aportació). En el cas de Mas Pau, l’àrea d’aportació i la deixalleria, com bé sabeu, estan ubicats a la mateixa instal·lació, però a partir de ben aviat, quedaran separats per una tanca.

A l’àrea d’aportació l’accés serà possible les 24 h, com fins ara. A la zona de la deixalleria, pròpiament dita, només s’hi podrà accedir en l’horari d’obertura estipulat. Recordeu que ja es va avisar via web i mailing del canvi d’horari.

    

TIPOLOGIA I QUANTITAT DE RESIDUS ADMESOS I TAXES

La deixalleria és una instal·lació gratuïta i destinada a residus d’origen domèstic, per tant, només per a usuaris particulars. Està prohibit abocar-hi per part de professionals.

Consulteu la llista completa de residus que s'hi accepten:

Residu

Zona

Màx. mensual admès

Màx. anual admès

Voluminosos (mobles, sofàs,...)

Gran contenidor

Segons capacitat contenidor

Fustes

Gran contenidor

Segons capacitat contenidor

Restes vegetals / Poda

Niu de poda

Un metre cúbic per persona i dia

Runes netes

Contenidor

Un metre cúbic per persona i dia

Ferralla

Contenidor

Segons capacitat contenidor

Roba / Tèxtils

Contenidor

Segons capacitat contenidor

Pneumàtics

Porxo

4 unitats

10 unitats

Electrodomèstics amb CFC (neveres)

Porxo

-

-

Grans electrodomèstics sense CFC (rentadores,...)

Porxo

Segons capacitat contenidor

Pantalles

Gàbia RAEEs del Porxo

-

-

Petits electrodomèstics

Gàbia RAEEs del Porxo

-

-

Aparells  de noves tecnologies

Gàbia RAEEs del Porxo

-

-

Oli vegetal

Caseta Residus especials

-

-

Oli mineral

Caseta Residus especials

10 litres

120 litres

Bateries

Caseta Residus especials

4 unitat

12 unitat

Pintures i vernissos

Caseta Residus especials

4 pots

20 pots

Dissolvents

Caseta Residus especials

2 litres

25 litres

Residus àcids i bàsics

Caseta Residus especials

5 kg

50 kg

Pesticides

Caseta Residus especials

5 kg

50 kg

Piles

Caseta Residus especials

Segons capacitat contenidor

Fluorescents

Caseta Residus especials

10 unitats

50 unitats

Làmpades

Caseta Residus especials

5 unitats

50 unitats

Tòners

Caseta Residus especials

5 unitats

50 unitats

Radiografies

Caseta Residus especials

-

-

Aerosols

Caseta Residus especials

Segons capacitat contenidor

Medicaments i cosmètics

Caseta Residus especials

Segons capacitat contenidor

Consideracions a tenir en compte: L’usuari haurà de dipositar sota el porxo els frigorífics i electrodomèstics amb CFC, i de forma vertical per evitar el trencament del circuit de refrigeració. La ferralla, així com les fustes, haurà de dipositar-se de forma separada de qualsevol altre material. De la mateixa manera, la poda tampoc anirà acompanya de bosses ni testos, ni cap altre material que no sigui restes vegetals.

Relació de residus no admesos: No s’acceptaran mai residus infecciosos, residus radioactius, material explosiu, substàncies químiques auto-reactives o reactives amb l’aire, recipients voluminosos, etc.

No es podrà deixar cap bossa d’escombraries ni cap residu fora del seu contenidor corresponent.

Es considerarà infracció administrativa l’ús inadequat d’aquestes instal·lacions i l’incompliment de la normativa, amb sancions de 300 a 3.000 euros segons la tipificació en lleu, greu o molt greu, de la infracció (segons l’Ordenança de residus de l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós).

Salutacions cordials,