ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedida una subvenció per finançar actuacions en camins rurals i matèria forestal

La Diputació de Girona ha concedit a l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós una subvenció de 1.509,35 euros pel concepte de sega de marges.

Un cop vist l'edicte d’aprovació de la convocatòria de subvencions del programa de suport a actuacions en camins rurals i matèria forestal per a l'anualitat 2017, publicat al Butlletí Oficial de la província de Girona amb data 31 de gener de 2017, l'Ajuntament va sol·licitar la subvenció en qüestió per a la sega de la vegetació herbàcia en 1 metre d'amplada a banda i banda dels marges dels camins de titularitat o gestió municipal. Aquesta va ser concedida per un import de 1.509,35 euros. Aquest mes d'agost s'ha realitzat la justificació de la subvenció, després de la seva execució. 

Val a dir que amb aquest ajut es pretén la:

  • Millora de la mobilitat rural entre municipis.
  • Millora de la permeabilitat i accessibilitat a masos, terrenys forestals i espais naturals.
  • Reducció de la massa vegetal de la vora dels vials per tal de prevenir els incendis forestals, força comuns sobretot a la zona de la Garriga d’Empordà.
  • Millora de la seguretat viària.