ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Vehicles estacionats sobre la vorera

Es demana, des de l’Ajuntament, que es respectin els senyals i el Reglament general de circulació per evitar sancions.

Benvolguts/des,

Diferents veïns de Mas Pau, ens han comunicat que la setmana passada el Mossos d’Esquadra varen multar diferents vehicles estacionats a sobre de voreres de Mas Pau.

L’Ajuntament no disposa de cap ordenança reguladora del trànsit i de l’estacionament i tampoc disposa de Policia Local, per la qual cosa la normativa a aplicar és la general i qui exerceix el control del seu compliment és el cos de Mossos d’Esquadra.

En aquest sentit, els recordem que les infraccions en qüestió es regulen segons el REGLAMENT GENERAL DE CIRCULACIÓ, en el seu capítol VIII PARADA I ESTACIONAMENT, que diu:

Article 90. Normes generals (llocs): En una via urbana cal situar el vehicle el més a prop possible del costat dret, excepte en les vies de sentit únic, on també es podrà situar al costat esquerra.
Aquesta infracció està tipificada com a lleu i sancionada amb una multa de fins a 100 euros.

Article 91. Forma d’execució: Cal parar o estacionar el vehicle de manera que no s'obstaculitzi greument la circulació ni constitueixi un risc per als altres usuaris de la via.
Aquesta infracció està tipificada com a greu i sancionada amb una multa de fins a 200 euros.

No obstant, en cap moment, l’Ajuntament ha donat instruccions als Mossos d’Esquadra de que se sancionin aquestes infraccions.

Per tot plegat, demanem des de l’Ajuntament que es respectin els senyals i el Reglament general de circulació esmentat per evitar sancions.

Salutacions cordials,