ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Pla Especial d'Inversions Sostenibles 2015

La Diputació de Girona ha concedit 12.678,87 euros per a l'adequació de l'enllumenat públic de la rambla Santa Eugènia i el carrer Ronda de la urbanització Mas Pau.

El 4 de març de 2013 l'Ajuntament d’Avinyonet va signar el "Pacte d'alcaldes/esses", que consisteix en el compromís de les ciutats que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables. Així doncs, amb la signatura d'aquest Pacte, Avinyonet de Puigventós es compromet, per l’any 2020, a reduir un 20 % les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle. En el marc del "Pacte d'alcaldes/esses" s'estableix una eina clau per a que els ajuntaments assoleixin el seu compromís. Es tracta del Pla d’Acció d’Energia Sostenible (PAES). El PAES inclou un inventari de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle del municipi i defineix les accions necessàries per tal d’assolir els objectius del Pacte d’alcaldes. Les accions se centraran, principalment, a millorar l’eficiència energètica dels edificis públics, l’enllumenat públic, la producció d’energia renovable al municipi, com també en actuacions concretes per disminuir el consum de combustibles associats al transport. 

En aquesta sentit la Diputació de Girona ha concedit 12.678,87 euros del Pla Especial d'Inversions Sostenibles (PEIS) per a l'any 2015, destinat a atorgar ajuts econòmics als ajuntaments per al finançament d'inversions financerament sostenibles, per a l'adequació de l'enllumenat públic de la rambla Santa Eugènia i el carrer Ronda de la urbanització Mas Pau. Amb aquesta actuació s'ha substituït les llumeneres existents (vapor de sodi) per llumeneres de LED, molt més eficients. La idea, en els propers anys, seria anar substituint totes les llumeneres antigues de la urbanització Mas Pau per aquestes més eficients.