ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Obres de les escales del carrer Illes

Les obres de les escales del c/ Illes avancen a bon ritme.

El passat 12 de febrer es va signar l’acta de replanteig de l’obra de les escales en el carrer de  les Illes per accedir a peu als Camps de la Font; aquesta signatura simbolitza el tret d’inici d’unes obres imposades com a condicionant pel Departament d’Ensenyament per tal d’iniciar les escoles, tan necessàries al nostre municipi.

L’execució de les partides d’obres és lenta i feixuga atès el desnivell del terreny; les màquines són de reduïdes dimensions i la portada de materials s’ha de fer amb grues de gran abast. En data d’avui s’ha procedit al formigonat de la nova plaça i l’encofrat dels murs de formigó que conformen els laterals i baranes de les escales. S’ha replantejat el projecte sobre el terreny, i s’hi ha previst els punts d’enllumenat, els tubs de drenatge d’aigua i la resta d’elements abans de continuar amb el formigonat. La resta d’acabats, per tal d’integrar-los a l’entorn, es preveu que siguin els mateixos que els utilitzats durant la construcció del carrer dels Camps de la Font.

El nucli central de l’obra, que s’ha volgut respectar i donar-li màxima importància, és el gran lledoner que es troba al bell mig de l’obra que, de ben segur, en ple estiu ens donarà ombra i confort.

El  pressupost d’adjudicació de les obres de les escales del carrer de les Illes és de 86.842,81 euros. L’actuació ha estat subvencionada en un 80,60%, un total de 70.000 euros, per la Diputació de Girona, a partir de l’aprovació d’un conveni entre aquest organisme i la Generalitat de Catalunya per al finançament del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al període 2013-2017.