ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Darreres actuacions al municipi

Què s'ha fet al municipi en aquests últims tres mesos?

Aprofitant que acabem d’estrenar la nova web municipal, que ens dóna l’oportunitat d’informar-vos d’una manera fàcil i senzilla, volem comunicar-vos les actuacions fetes per l’Ajuntament al nostre municipi en aquests últims 3 mesos.
1. Enjardinament del recinte emmurallat a l’entrada del poble, amb la finalitat de pal·liar l’impacte visual de la casa enrunada que hi ha a l’entrada.
2. Desbrossament total i exhaustiu de la zona enjardinada de la Llar d’infants Puigventós.
3. Ampliació del pont que hi ha a la sortida del poble, en direcció a Llers, tocant al camp de futbol, obra duta a terme per la Diputació a petició de l’Ajuntament.
4. Neteja manual amb profunditat de 300 m de llera del riu Rissec a la zona dels Camps de la Font, tocant al poble, on s’havia format un tap que hauria pogut provocar problemes.
5. A petició dels veïns del Mas Pau, col·locació de dues bandes de reducció de velocitat als carrers Nord i Mestral.
6. En compliment de la promesa que l’Ajuntament va fer en el seu dia, s’ha plantat gespa, heures i vuit ametllers, més el corresponent reg per aspersió al voltant del magatzem municipal.
7. Plantació de catorze ametllers proveïts de reg gota a gota a la plaça situada a la sortida del poble en direcció Vilanant i Cistella.
8. Substitució del dipòsit de 20.000 litres per al reg de la gespa del camp de futbol.
9. Estudi i propostes geològiques per a la conservació del camí medieval, antic camí d’entrada del poble, al costat del recinte emmurallat, i que condueix al Castellot.
10. Acceptació d’un pressupost per a la construcció d’una barraca de pedra seca que, amb caràcter simbòlic i d’homenatge, es col·locarà a l’entrada del poble, al recinte emmurallat.
11. Neteja total, a càrrec de l’Ajuntament, dels jardins de la casa que hi ha a les parcel·les 6A i 6B, que es troba a l’entrada de Mas Pau, davant de la Llar d’Infants. Hem considerat necessària fer aquesta actuació per evitar l’expansió del mosquit tigre i causa de la brutícia que s’hi acumulava. Per via executiva es reclamarà l’import d’aquesta actuació al propietari de l’immoble.
12. L’Ajuntament està treballant, via executiva, per netejar els jardins de set o vuit immobles que es troben en un estat lamentable.
13. S’han uniformat els agutzils amb la finalitat de dignificar la seva feina i fer-los reconeixibles per a tothom. El fet de no disposar de policia municipal fa que els nostres agutzils desenvolupin una part d’aquestes funcions.
14. Construcció d’una rampa per a minusvàlids, a la plaça Pous i Pagès, llargament sol·licitada. Es repintarà el pas de vianants que hi ha al davant.
15. Reparació de totes les voreres en mal estat de Mas Pau, en especial la situada al c/ Ronda, davant de la zona esportiva.
16. Construcció d’un tancat a la deixalleria de Mas Pau, que es dedicarà, exclusivament, a tot tipus d’objectes de fusta (cadires, taules, taulons-aglomerat... ) amb la finalitat de reduir les tones d’abocador tot reciclant el material de fusta un cop triturat.
17. S’ha formigonat el terra del tancat de fusta de l’Àrea d’Aportació de Residus de Mas Pau, destinat a la poda, per evitar la formació de forats al terra que s’omplen d’aigua de pluja i evitar nous focus de mosquit tigre.
18. S’ha fet una poda intensiva i necessària als eucaliptus de la Llars d’Infants, amb la qual cosa s'ha aportat molta més lluminositat a la zona. Igualment, s’han podat els plataners dels camps de la Font i l’alzina del Centre Cultural Puigventós de Mas Pau.
19. S’ha adequat i decorat la barbacoa del Centre Cultural Puigventós. Aprofitem per recordar que pot ser utilitzada pels veïns del poble amb condicions i prèvia autorització.

Moltes d’aquestes actuacions han estat fetes perquè els avinyonetencs ens ho heu sol·licitat. Us animem a fer servir aquesta web recentment estrenada per fer les sol·licituds que cregueu convenients. L’Ajuntament sempre, en funció de les seves possibilitats econòmiques, procurarà complaure-us.

Josep Maria Bartolomé Foraster
ALCALDE