ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2023

Per a tasques d'auxiliar administrativa a l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós.

Vista l'Ordre EMT/214/2021, de 17 de novembre, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions de foment de l'ocupació i de la contractació de persones en situació d'atur (SOC-CONTRACTACIÓ), així com la Resolució EMT/3737/2023, de 19 d'octubre, per la qual s'obre la convocatòria per a l'any 2023 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de contractes formatius per a l'obtenció de pràctica professional (SOC- FOMENT PRÀCTIQUES) (ref. BDNS 725154), per a una plaça d'auxiliar administrativa a l'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós (es requereix cicle mitjà), us informem que, amb data 04/12/2023 es va publicar l'Anunci d’aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en practiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2023 (Butlletí Oficial de la Província de Girona Núm. 232/04-12-2023).

Us recordem que demà 25 de gener finalitza el termini de presentació de sol·licituds

Podeu consultar les BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES AMB CICLE FORMATIU O GRAU UNIVERSITARI, INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2023 clicant sobre l'enllaç.

REQUISITS
Persones joves més grans de 16 anys i menors de 30 anys.
Han de complir els requisits específics següents:
1. Ser beneficiari/ària de la Garantia Juvenil.
2. DONO i amb capacitat per a formalitzar un contracte de treball formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional en el moment de la seva signatura.
3. Acreditar la possessió d’un títol de formació professional de grau mig (estudis específics relacionats amb la matèria a desenvolupar, i haver presentat el títol o el resguard del títol a l’OT per la verificació corresponent). Els estudis s’haurien d'haver finalitzat dins dels 3 anys, o dels 5 anys si es concerta amb una persona amb discapacitat, següents a la formalització del contracte.