ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedit el programa Del Pla a l'Acció 2022-2023

Concedit un ajut de la Diputació de Girona, el Programa Del Pla a l'Acció 2022-2023, de 26.792,09 euros, per a diferents mesures d'eficiència i estalvi energètic. 

En relació al Programa de Del Pla a l'Acció 2022-2023 i un cop vista la resolució de la subvenció de l'àrea de Medi ambient de la Diputació de Girona, ens plau informar-vos que la Diputació de Girona ha concedit diferents subvencions a l'Ajuntaments, corresponent a les diferents línies subvencionades, totes elles relacionades amb mesures d'eficiència i estalvi energètic, i en concret: 

Línia 1. Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals: subvenció de 612,00 euros, que inclou,
 - Serveis de comptabilitat i gestió de subministraments energètics municipals.
 - Redacció d’informes de seguiment dels PAES.

Línia 2. Actuacions per al foment de la mobilitat sostenible: subvenció de 5.000,00 euros per a l'adquisició d'un vehicle elèctric.

Línia 3. Actuacions per millorar l’eficiència energètica i reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle: subvenció de 11.212,59 euros per a la millora de l’enllumenat de les pistes de la petanca. 

Línia 5. Instal·lacions solars fotov oltaiques en règim d’autoconsum o autoconsum compartit en edificis i/o instal·lacions de propietat municipal: subvenció de 9.000,00 euros per a la instal·lació fotovoltaica en règim d'autoconsum compartit al centre cultural.

Línia 7. Punts d’informació energètica municipals adreçats a la ciutadania: subvenció de 967,50 euros.