ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Subvencions relacionades amb l'amiant 2023

Ajuts per a la retirada, en origen, de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l'àmbit territorial de Catalunya, i a instal·lacions d'autoconsum fotovoltaic en cobertes afectades (2023).

El Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, a través de l’Agència de Residus de Catalunya, obre una convocatòria d’ajuts que té com a objecte fomentar la retirada en origen de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, ubicats a l’àmbit territorial de Catalunya, i gestionar correctament els residus d'amiant, tot procurant que aquesta s'efectuï en les òptimes condicions.

La finalitat última és la de millora ambiental i de la minimització del risc que aquest material comporta per a la salut pública. 

  

Aquesta ordre de subvenció es divideix en dos annexes, I i II.

-Annex I: Bases reguladores dels ajuts per fomentar la retirada de residus de materials d'aïllament i de la construcció que continguin amiant, destinats als propietaris de béns immobles que continguin elements d'amiant procedents de la construcció que impulsin el seu desamiantatge, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades, i comunitats de veïns.

Aquests ajuts compten amb una dotació pressupostària de 10 M€. Està pensat per propietaris, comunitats de veïns, i petites activitats ecónomiques que vulguin retirar elements de fibrociment fins a un màxim de 30.000 euros. 

-Annex II: Bases reguladores dels ajuts per fomentar la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la seva substitució, i complementàriament la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l'immoble en les quals s'hagi retirat l'amiant, destinats als propietaris de béns immobles en els quals es desenvolupi o s'hagi desenvolupat una activitat econòmica, ja siguin persones físiques o jurídiques, públiques o privades.

Aquests ajuts compten amb una dotació pressupostària de 40 M€ per a la retirada de residus de cobertes que continguin amiant, i la instal·lació d'autoconsum fotovoltaic a les mateixes cobertes de l’immoble en les quals s’hagi retirat l’amiant, i on s’hi desenvolupi o s’hi hagi desenvolupat una activitat econòmica. És a dir, a edificis que allotgin o hagin allotjat indústries o altres activitats comercials o agràries, per la qual cosa es considera que pot ser d’interès per al sector agrari, especialment el ramader.

El termini per presentar sol·licituds en aquesta convocatòria serà de 2 mesos des de l'endemà de la publicació d'aquesta convocatòria al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.

Per a més informació sobre la normativa i sobre com tramitar la subvenció a: https://residus.gencat.cat/ca/consultes_i_tramits_-_nou/subvencions/amiant/