ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Restricció puntual de l'accés a camins públics que es trobin en zona de batuda 11/09/2021

La batuda de senglar serà dissabte 11 de setembre. La restricció s'efectuarà de forma puntual de 7:00h a 12:00h.

Us informem que, atesa l'elevada població de senglars que hi ha actualment a la comarca i considerant que aquest fet provoca danys als conreus i un perill per al trànsit de vehicles, per motius de prevenció i seguretat en les batudes de caça de porc senglar, aquest Ajuntament ha autoritzat a la Societat de Caçadors d'Avinyonet de Puigventós "Esparver Cendrós" a fer ús dels camins municipals per a la realització de batudes de porc senglar durant la temporada de caça 2021/2022 i poder-los senyalitzar i tancar pel bon funcionament d’aquestes.

Segons en han comunicat, es preveu que el proper dissabte 11 de setembre tindrà lloc una batuda de porc senglar, en l'horari comprès entre les 7:00h i les 12:00h, a la zona del riu Rissec. Ens informen que en principi no es té previst restringir l'accés de cap camí de la zona compresa entre el Cobert d’en Fonsu i passat el Mas Rissec, tot el curs del riu Rissec. En cas que s'hagués de fer, de forma puntual, ja se senyalitzaria segons la normativa vigent. Per visualitzar la zona de batuda que ens han fet arribar, cliqueu sobre l'enllaç.

La batuda i l’ús dels camins (si escau) s’haurà de portar a terme amb estricte compliment d’allò establert a la Llei 1/1970, de 4 d’abril de Caça, i la seva normativa de desplegament. Per tant, caldrà adoptar la senyalització temporal corresponent. Per a una major garantia de la seguretat s'ha demanat la presència de com a mínim dues persones, una a l’inici i l’altra a la fi dels camins públics afectat, a fi i efecte que s’informi de la situació a les persones i vehicles, així com dels riscos, de les condicions i de les possibles alternatives existents per evitar transitar per la zona de la batuda.

En aquest sentit, el cap de colla es farà responsable de l'organització, coordinació i senyalització pertinent per poder realitzar aquesta activitat amb la màxima seguretat i segons reglamentació de caça, i d'informar amb antelació de l'inici de la batuda als veïns que es puguin veure afectats per restringir l'accés en determinats camins.