ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Nova campanya de prevenció contra la vespa asiàtica

Instal·lades sis trampes: a l'escola Gonçal Comellas, a la llar d'infants El Puigventós, als equipaments del Futbol i la Petanca, al cementiri, a la zona de Mas Margall i a la deixalleria de la urbanització Mas Pau.

A principis de mes es varen instal·lar, de nou, sis trampes de vespa asiàtica (Vespa velutina nigrithorax) en diferents indrets del municipi: a l'escola Gonçal Comellas, a la llar d'infants El Puigventós, als equipaments del Futbol i la Petanca, al cementiri, a la zona de Mas Margall i a la deixalleria de la urbanització Mas Pau. Aquesta actuació ja es va fer per primer cop l'any 2019.

La finalitat d'aquestes trampes és detectar la presència de la vespa en qüestió i, si és el cas, capturar-la. Cada cert temps es realitzarà el control de les trampes, per part de l’empresa que les ha col·locat, i es farà un registre dels exemplars capturats. 

Per intensificar la campanya de control de nius de vespa velutina es demana a la població que si detecta nius, ho comuniqui a l’Ajuntament

   

La vespa asiàtica és una espècie forana que viu originàriament a la Xina, el nord de l’Índia i Indonesia. Va introduir-se a finals del 2004 a França, al port de Bordeus, i d'aquí s’estima que s'ha anat expandint a una velocitat aproximada de 100 km/any. A Europa, ha trobat un clima ideal per al seu desenvolupament, ha trobat abundància d’aliment i, fins fa poc no hi tenia cap enemic natural, això l’ha convertit en una espècie invasora que s'ha reproduït i s'has dispersat per tot el continent molt ràpidament. A casa nostra, però, hi podria haver trobat un depredador natural: l’aligot vesper (Pernis apivorus), una au acostumada a alimentar-se de vespes autòctones, i que, tal com documenten diferents investigadors de diverses institucions catalanes, també ataca els nius de vespa asiàtica (fins ara els casos de depredació de vespes asiàtiques a Europa s’havien limitat a la cacera d’individus adults, com les que duu a terme l’abellerol comú). 

Les espècies invasores són una de les causes més importants de la crisi actual de la biodiversitat. En el cas de la vespa asiàtica, per exemple, desplaça les vespes autòctones i altres insectes natius. L’alarma que causa aquesta espècie, però, no es limita a la biodiversitat sinó també a l’amenaça que suposa per a l’economia del sector de l’apicultura, ja que l’espècie caça centenars d’abelles diàriament (en època de cria) per alimentar les seves larves. L’efecte és sobretot rellevant amb les abelles de la mel (Apis mellifera). Aquesta, a més de ser una espècie de gran interès apícola, també és molt important per la seva capacitat de pol·linitzar la ­flora autòctona, realitzant una funció de vital importància en el manteniment dels nostres ecosistemes. Tampoc podem menysprear els efectes de les seves picades en els humans

Per tant, els impactes que suposen les vespes asiàtiques al nostre territori es podrien resumir així:

  • Greu impacte en la biodiversitat d’insectes natius i en els serveis de pol·linització en general: predador molt agressiu de les abelles així com de vespes i altres pol·linitzadors importants.
  • Danys econòmics als apicultors (el 80% de la dieta són larves d’abella).
  • Efecte negatiu en la pol·linització que pot provocar una pèrdua de producció - fruits.
  • Picades a persones. Problemes amb persones al·lèrgiques. Molèstia per a les activitats recreatives.

Per a més informació podeu descarregar-vos les següents làmines: