ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Garantia Juvenil a Avinyonet de Puigventós 2021: nou termini de presentació de sol·licituds

Per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós.

Vista l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria corresponent, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós va sol·licitar, en el seu moment, una subvenció per al Programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2021. La plaça en qüestió era per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós.

Atès que fins el 30 de juliol el Servei d'Ocupació de Catalunya no ha comunicat a aquest ajuntament l’atorgament de la subvenció, per un import d'11.000 euros, s’ha establert un nou termini de presentació de sol·licituds per a participar en el procés selectiu per a la contractació en pràctiques de joves beneficiaris del programa de Garantia Juvenil de Catalunya 2021 (publicada inicialment en el BOP núm. 110 de 9 de juny de 2021), el qual finalitza el dia 31 d’agost de 2021.

Les noves bases que regeixen la convocatòria les trobareu clicant al següent enllaç:

BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES AMB CICLE FORMATIU O GRAU UNIVERSITARI, INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2021