ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2021

Per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós.

Vista l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com la Resolució TSF/1556/2021, d'11 de maig, per la qual s'obre la convocatòria, per a l'any 2021, per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, per a una plaça per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, els informem que, amb data 1 de juny de 2021 i per Decret d’Alcaldia número 188/21, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha pres el següent acord: Anunci de la convocatòria i aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya any 2021. Val a dir que aquest acord queda condicionat a la recepció de la resolució d'aprovació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, de la subvenció de Garantia juvenil.

Podeu consultar les BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES AMB CICLE FORMATIU O GRAU UNIVERSITARI, INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2021 clicant sobre l'enllaç.