ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

L'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós clausura 11 punts d'abocament incontrolat

D'acord amb l’article 19 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, estan obligades a assumir el cost de les operacions de neteja i recuperació d’espais degradats les persones causants i ,subsidiàriament, i per aquest ordre, les persones propietàries dels terrenys i les persones posseïdores.

L'Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, amb el suport de l'Agència de Residus de Catalunya (ARC) de la Generalitat de Catalunya, ha contractat l'ALTEM per clausurar un total de 11 abocaments incontrolats (alguns d'ells molt dispersos) situats al terme municipal d'Avinyonet de Puigventós, la majoria situats a l'espai de La Garriga d'Empordà. Durant els propers dies es procedirà a retirar el fibrociment (uralita) mitjançant una empresa especialitzada en la retirada d'aquest tipus de residus.

La clausura dels abocadors incontrolats i conseqüent restauració, ha consistit en la retirada d’aquests elements de dins de l’espai natural protegit i de la seva zona d’influència. S’ha de tenir en compte que, més enllà del punt de vista estètic, aquests abocaments presentaven una sèrie de riscos associats, com són:

  • Els incendis forestals, força comuns a la Garriga d’Empordà.
  • Des del punt de vista sanitari, malalties o intoxicacions degut a productes tòxics.
  • Contaminació de les capes freàtiques. Cal recordar que estem davant d’una zona susceptible per la contaminació d’aquest tipus al trobar-se rodejat de cursos d’aigua com el riu Manol i el Rissec, a més de la zona dels Estanyols de Mas Margall.
  • Contaminació del sòl.
  • Males olors.
  • Impacte visual dins d’un espai de gran valor biològic i dins de Xarxa Natura 2000.

Us recordem que d'acord amb l’article 19 del Text refós de la Llei reguladora dels residus, aprovat pel Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, estan obligades a assumir el cost de les operacions de neteja i recuperació d’espais degradats les persones causants (aquelles persones que han realitzat l’abocament o l’abandonament) i subsidiàriament i per aquest ordre, les persones propietàries dels terrenys i les persones posseïdores.

En aquesta ocasió l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós ha disposat d'un ajut per la retirada dels abocaments incontrolats, igual que les anualitats 2007 (ARC), 2010 (ARC) i 2018 (Diputació de Girona). Malauradament, dies després de realitzar la retirada de residus s'han denunciat nous abocaments (en algunes ocasions hores).

Per tal d’evitar nous abocaments a la zona es creu oportú limitar l’accés motoritzat a l’espai, motiu pel qual s’ha realitzat el tancament dissuasiu de l’accés principal en el camí de l’antic abocador de Figueres. Aquest tancament s’ha col·locat al punt E(X) 492752,8 N(Y) 4679554,5 a l’encreuament entre la carretera GIV-5105 i el camí en qüestió.

En aquest sentit, demanem la col·laboració de tots els ciutadans per tal que denunciin els infractors d'aquestes accions (matrícula, foto). Demanem també que la barrera anteriorment esmentada romangui sempre tancada per evitar que persones foranes aboquin de forma indiscriminada en les vostres propietats.

Gràcies per la vostra col·laboració. 

 

Plànol en PDF

FOTOS D'ALGUNS PUNTS D'ABANS DE LA RECOLLIDA

  

  

FOTOS D'ALGUNS PUNTS DESPRÉS DE LA RECOLLIDA