ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Concedida una subvenció pel canvi d'enllumenat d'Avinyonet de Puigventós

La Diputació de Girona ha atorgat una subvenció de 21.000,00 euros a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós pel canvi d'enllumenat a LED.

El Ple Municipal celebrat 4 de març de 2013 l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va acordar l’adhesió del municipi al denominat "Pacte d'alcaldes/esses", que consisteix en el compromís de les ciutats que s'hi adhereixin d'aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energètica i relacionades amb les fonts d'energia renovables. Mitjançant aquest acord, l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós, feia seus els objectius de la Unió Europea, adoptant el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori en més del 20% per a l’any 2020.

En data 11 de febrer de 2014 l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va aprovar el Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible supramunicipal (PAES). Com a resultat d'aquest Pla, es va col·licitar el Pla de Serveis per al Foment de l’Eficiència Energètica i les Energies Renovables, i per a la Promoció de la Biomassa Forestal a les Comarques Gironines, emmarcat en el programa BEenerg!, de recerca i innovació (acció 1.1.1 del PAES).

Per tot plegat, i després de tenir coneixement de la publicació de la subvenció de la Diputació de Girona, de Del Pla a l'Acció (L4), l’Ajuntament d’Avinyonet de Puigventós va sol·licitar aquest ajut en concret pel canvi d'enllumenat d'Avinyonet de Puigventósa LED.

La Diputació de Girona va concedir l'esmentada subvenció, per un import de 21.000 euros, a l’Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós pel concepte descrit