ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Contractació en pràctiques de joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya 2019

Per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós

Vista l'Ordre TSF/115/2018, de 12 de juliol, per la qual s'aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions destinades a incentivar la contractació en pràctiques de persones joves beneficiàries del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya, així com la Resolució TSF/1844/2019, de 20 de juny, per la qual s'obre la corresponent convocatòria per a l'any 2019, i un cop sol·licitada la subvenció per part de l'Ajuntament al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, per a una plaça per a tasques de jardineria i manteniment d’espais públics i edificis municipals al terme municipal d’Avinyonet de Puigventós, els informem que, amb data 21 d'agost de 2019 i per Decret d’Alcaldia número 344/19, l'Ajuntament d'Avinyonet de Puigventós ha pres el següent acord: Anunci de la convocatòria i aprovació de les bases que regiran el procés selectiu per a la contractació en pràctiques per a joves beneficiaris del Programa de Garantia Juvenil a Catalunya any 2019. Val a dir que aquest acord, però, queda condicionat a la recepció de la resolució d'aprovació, per part del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya.

Podeu consultar les BASES QUE HAN DE REGIR EL PROCÉS SELECTIU PER A LA CONTRACTACIÓ EN PRÀCTIQUES PER A JOVES AMB CICLE FORMATIU O GRAU UNIVERSITARI, INSCRITS EN EL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL 2019 clicant sobre l'enllaç.