ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent

Prohibit l'accés amb animals a les zones de jocs infantils i a les zones esportives

L'incompliment de les ordenances constitueixen infracció administrativa lleu.

Benvolguts/des,

Us recordem que està totalment prohibit l'accés amb animals a les zones de jocs infantils i a les zones esportives. Aquesta prohibició queda recollida a l'article 9è de l'Ordenança general de convivència ciutadana i a l'article 17è de l'Ordenança municipal de tinença d'animals:

"Ordenança general de convivència ciutadana.
Article 9è. Els posseïdors d'animals han d'adoptar mesures perquè no embrutin la via pública, estant obligats a recollir i retirar immediatament les deposicions fecals. A les vies públiques els animals hauran d'anar sempre acompanyats per una persona que se'n faci responsable i no podran accedir a les zones de jocs infantils, considerant com a tals la superfícies estricte del parc i una zona d'influència constituïda per una franja de cinc metres d'amplada que envolti aquesta superfície. Per contrapartida els animals no es podran maltractar en cap ocasió constituint infracció d'aquesta Ordenança els actes damnosos contra els animals domèstics".

"Ordenança municipal de tinença d'animals.
Article 17è. Els propietaris dels gossos queden obligats a respectar les indicacions contingudes en els rètols informatius oficials col·locats al municipi".

Els informem també que l'incompliment de les ordenances constitueixen infracció administrativa lleu, i comporten sancions de 60 fins a 250 euros. 

Salutacions cordials,